Search This Blog

2009-12-12

АНУ-ын жүжигчин ижил хүйстэн эсэх нь чухал биш

Жүжигчин Ron Livingston түүнийг Wikipedia болон Facebook цахим хуудсанд ижил хүйстэн гэж бичсэн хэргийг орон нутгийнхаа шүүхэд өглөө.

Түүний нэхэмжлэлд аливаа эргэлзээтэй, ноцтой мэдээлэлд түүнээс зөвшөөрөл авах ёстой гэж үзжээ.

Шүүхээс үүнийг баталбал, интернэтийн орчинд нэгэн зөв жишиг тогтох нь гэж найдаж байна.

Хууль зүйн салбарынхнаас бусад хүн, иймэрхүү мэдээлэлд, ижил хүйстэн мөн эсэхийг тогтоох гэж оролддог. Хууль зүйн хувьд, тухайн хүн ижил хүйстэн мөн эсэх нь хамаагүй, гол нь тухайн хүний нэр төр, эрүүл мэнд, бусад зүйлд зүй бусаар халдах, хохирол учруулахыг хориглодог юм.


Read more...

2009-11-15

ном хайлтын ГҮҮГЛ-ийн хэлэлцээг үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрлөө

Л.Галбаатар

Эх сурвалж : PAPER CHASE NEWSBURS 2009-11-10 Steve Czajkowski at 9:06 am ET

Даваа гаригт, АНУ-ын тойргийн шүүхийн бүрэлдэхүүний Нью-Йорк хот дахь Өмнөд тойргийн шүүхийн шүүгч нь "ном скайн хийх Гүүглийн санаачлага" төсөл нь зохиогчидод гэм хор учруулж буй талаарх асуудлыг зохицуулах зорилготой "гүүгл ба зохиогчидийн бүлэг, хэвлэлийн газруудын хоорондох хэлэлцээр"-т засвар оруулах хугацааг сунгах нь зүйтэй гэж шийдвэрлэлээ.

Шүүгч Denny Chin энэхүү сунгасан хугацааг 2009-11-13 буюу баасан гаригаар тогтоолоо.

Шүүхийн процессийн уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын хүсэлт бүхий захидалд дурдсанаар, талууд АНУ-ын Хууль зүйн яамтай уулзалт хийсэн ба ХЗЯ-/DOJ/-ын шаардлагаар эхний хэлэлцээрээ 10-р сард боловсронгуй болгосон юм.

ингээд шүүгч Chin нэмэлт, өөрлөлт оруулсан хэлэлцээрийг батлах эсэх асуудлыг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 12 сар хүртэл хойшлууллаа.

ХЗЯ нь Гүүглийн эсрэг гаргасан зохиогчийн эрхийн асуудлаарх өргөдлийг сонирхогч этгээдүүдийн шаардлагаар өргөн барьсан боловч шүүгч Chin
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн юм.

ХЗЯ-аас "бид нэг ашиг сонирхол бүхий нэхэмжлэлүүд нь хуулийг зөрчиж байгаа эсэх асуудлаар холбогдох саналыг өгч, хэлэлцээрт судалгааны үндсэн дээр дүгнэлт хийж уг өргөдлийг шүүхэд өргөн барьсан" гэв.

Эхний хэлэлцээрийн зүйл заалтаар бол, Гүүглээс зохиогчид болон хэвлэлийн газруудын зохиогчийн эрхийн бүтээлд 125 сая ам.доллар төлөх зохицуулалттай.
Мөн гүүглээс, онлайн хэлбэрээрх аливаа зохиогчийн эрхийн бүтээлийн нийт хуудсын 20%-ийг харуулах, хэрэглэгч тухайн бүтээлийг бүтнээр нь үзэх, хэрэглэхийг хүсвэл түүнийг худалдан авах боломжийг олгох нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрөөд байна.

Шүүхээс уг хэлэлцээр нь иргэний хуульд нийцсэн, гуравдагч этгээдийн хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхолыг хөндөөгүй байх шаардлагын үндсэн дээр уг эвлэрлийг батлах эсэхээ шийднэ.

Read more...

2009-11-14

Веб сайтын сэтгэгдэлд нэхэмжлэл гаргалаа

Л.Галбаатар

source: Reporter: Mark Kennedy mark.kennedy@wkyt.com

Сонингийн вэб сайт дахь сэтгэгдлүүдэд холбогдуулан Nunn-н өмгөөлөгч гомдол гаргалаа.

Хүн амины хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа, хууль тогтоогч асан Steve
Nunn-н хуучин өмгөөлөгч, хатагтай Astrida Lemkins "Lexington
Herald-Leader's web site" kentucky.com-д түүний тухай сэтгэгдэл бичсэн, хэн гэдэг нь үл мэдэгдэх хариуцагчийн эсрэг нэхэмжлэл гаргасан байна.

Lemkins нэхэмжлэлдээ "сэтгэгдэлд худлаа, гүтгэлгийн зүйл бичиж, хэт их сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр асуудалд хандсан байсан" гэж хэллээ.
Сэтгэгдэл бичсэн этгээд "Lemkins-ийн сэтгэх чадвар ноцтой асуудалтай" гэж бичихдээ "supercalifragilistic" гэсэн нэр ашиглажээ. мөн түүнийг ална гэж заналхийлсэн бөгөөд Lemkins-ийн үйлчлүүлэгч Steve-ийг "заавал, заавал, заавал шинэ хуульчтай бол" гэж шаардсан сэтгэгдлүүдийг нэхэмжлэлд тусгажээ.

Хэн тухайн сэтгэгдлйг бичсэн болохыг мэдээллэхийг шаардаж Lemkins
kentucky.com--д шүүхийн мэдэгдэх хуудсыг гардууллаа.

Lemkins "сэтгэгдэл нь намайг гүтгэсэн, худал зүйлийг үнэн мэтээр бичсэн, миний ажил хэргийн нэр хүндийг сүйтгэх шинжтэй" гэж 27
NEWSFIRST-д өгсөн ярилцлагадаа дурджээ.

Уг сайтын редактор Peter Baniak "тэр сэтгэгдлийг устгасан бөгөөд манай сайтад сэтгэгдэл бичихийг хориглосон байгаа" гэж хэллээ. Тэрээр мөн "одоо бид, шүүхийн мэдэгдэх хуудсыг дэмжсэн болон эсэргүүцэж буй сонирхогч этгээдүүдийн харилцааг зохицуулах зорилгод үйлчлэн, сэтгэгдэл бичсэн этгээдтэй холбоо барихаар оролдож байна" гэлээ.

Lemkins нь Steve Nunn-н өмгөөлөгчөөр 10-р сарын сүүл, London-н өмгөөлөгч.n
Warren Scoville түүнээс үйлчлүүлэгчийнх нь хэргийг шилжүүлэн авах хүртэл ажиллаж байсан юм.

Read more...

2009-10-23

Сэтгэгдэл устгах асуудалд

Л.Галбаатар

Блогийн эзэн сэтгэгдэл устгах, сэтгэгдлээ устгуулах этгээд түүнийг эсэргүүцэх, аль нь ч эрх зүйн үр дагавартай.
Аль нэг нь огт хариуцлага хүлээхгүй гэсэн үг биш.

Сэтгэгдэл нь гүтгэх, доромжлох гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнтэй байвал бичсэн этгээд хариуцлага хүлээнэ. бичүүлсэн буюу түүнийг устгаагүй этгээд гэмт хэргийн хамтран оролцогч буюу захиалагч, зохион байгуулагч, хатгагч, гүйцэтгэгч, хамжигчийн аль нэг гэж тооцогдоно.

Энд, хүлээх хариуцлага л ялгаатай байгаа юм. бас гэмт хэрэг үйлдсэнээр л хариуцлагын асуудал яригдана гэж ойлгож болохгүй. гэмт хэрэгт бэлтгэсэн, завдсан үйлдэлд хариуцлага хүлээдэг, мэдээж хөнгөн хариуцлага яригдана.

Блог дахь бичлэг, сэтгэгдэл гэмт хэрэг биш эрх зүйн зөрчил болж, бусдад гэм хор учруулсан тохиолдолд шууд гэм хор учруулсан этгээд төдийгүй түүнийг уруу татсан, дэмжин тусалсан, бас гэм хор учруулсны үр дүнг санаатай ашигласан этгээд хариуцлага хүлээнэ.

Гэхдээ дээрх бүх хариуцлагын асуудал эрх бүхий байгууллагад өргөдөл, гомдол, мэдээлэл өгснөөр үйлчилнэ. хэн нэгэн гомдол гаргах эсхийг нь урьдчилж мэдэхгүй, тэгээд ч гомдол гаргах ажиллагаа нь хэцүү биш, амархан тул блог, ер нь сайт дахь сэтгэгдлийг устгах нь эрх зүйн үр дагавар үүсгэхээс олон хүнийг хамгаалсан үйлдэл юм.

Read more...

2009-03-14

Интернэт дэх зохиогчийн эрхийн зөрчлийн шалтгаан, нөхцөл

"Интернэт дэх бичмэл бүтээлийн зохиогчийн эрхийн зөрчил, түүний шалтгаан, нөхцөл" судалгааны ажлын товчлол


 
                                                                                                       Л. Галбаатар


Энд албан үүргийн дагуу туурвисан бүтээлийн зохиогчийн эрхтэй холбоотой асуудлуудыг түр орхилоо.

Интернэт дэх зохиогчийн эрхийн зөрчилд ямар үйлдүүд хамаарах вэ?

Утга зохиол, урлагийн тухай Бернийн Конвенц болон Монгол Улсын “Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль”-д бататгасан эрхүүдийг интернэтэд зөрчсөн үйлдлийг интернэт дэх зохиогчийн эрхийн зөрчил гэж үздэг.

Тэдгээр эрхийг дурдвал,

- 1. Зохиогчийн эдийн бус баялгийн эрх:

1.1.бүтээлээ өөрийн болон зохиомол, нууц нэрээр, эсхүл нэргүйгээр нийтлэх;

1.2.зохиомол, нууц нэрийг түүний зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөх, задруулахыг хориглох;

1.3.бүтээлээ нийтлэх эсхүл бүтээлийг ашиглах тухай бүр нэрээ дурдуулах;

1.4.бүтээл болон түүний нэрийг зохиогчийн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа арга хэлбэрээр хувиргах, гажуудуулах, өөрчлөхийг хориглох.- 2.Зохиогч нь өөрийн бүтээлийг бүхий л арга, хэлбэрээр ашиглах онцгой эрх эдэлнэ. Зохиогчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхэд зохиогч дараах үйл ажиллагааг зөвшөөрөх болон хориглох онцгой эрхийг хамааруулна:

2.1. бүтээлийг хуулбарлах;

2.2. бүтээлийг нийтлэх;

2.3. бүтээлийг нийтэд түгээх;

2.4. үүсмэл бүтээл болгон өөрчлөх;

2.5. түрээсээр ашиглуулах.- Дээр дурдсан, 2 дахь хэсэгт заасан эрхийг зөвхөн зохиогчийн зөвшөөрлөөр, гэрээний үндсэн дээр бусад этгээдэд шилжүүлнэ.

Хэн зохиогчийн эрхийг зөрчдөг вэ? – бидний л адил “нэг нөхөр” буюу хуулийн хэллэгээр бол иргэн, хуулийн этгээд.

Интернэтэд зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлийг олон янзаар ангилж болохоор байгаа. Үүнийг дэлгэрэнгүй авч үзье.

Зориуд: Энэ нь зорилгоороо “ашиг олох” болон “өөрийгөө таниулах” гэж ангилагдаж байна.

- “Ашиг олох” гэдэгт тухайн бичмэл бүтээлийг худалдаанд байгаагаас нь хямд үнээр татаж авах нөхцлийг бүрдүүлсэнийг ойлгоно. Мөн нэгэнт худалдаанд байхгүй байгаа, уншигчийн хүсэлттэй номыг татаж авах боломж олгосон үйлдлийг тооцно.

Харин үнэгүй татаж авах нөхцөл бүрдүүлсэн боловч ашиг олох зорилготой зохиогчийн эрхийг зөрчсөн үйлдэл бас байна аа. Энэ нь вэб сайтдаа олон зочинтой байж, Google Adsence буюу рекламын самбар /баннер/ дээр товшиж, аялах нөхцөл бүрдүүлсэн байдаг. Үүнийг зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлээрээ шууд бусаар мөнгө олох сэдэлттэй холбож тайлбарлаж байна.

Бас татаж авах зүйл байхгүй боловч, шинээр худалдаанд байгаа бүтээлийн хэсгээс байрлуулах нь уг сайтад зочлох хүний тоо ихсэхэд, Google Ads- с мөнгөтэй болох боломж нь нэмэгдэхэд зориулагддаг.- “Өөрийгөө таниулах” гэдэгт, үзэл бодлоо хуваалцах болон зохиогчийг “чадах” гэсэн 2 өөр ойлголтыг багтаалаа.Үзэл бодлоо хуваалцах:

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээлийг вэб сайтад байрлуулснаар, бусад уншигч- вэб сайтаар зочлогчидод “сайн үйл” хийж, тус болж байна гэж боддог үйлдэл. Энэ үйлдэл нь зохиогчийн эрхийн тухай хууль тогтоомж мэддэггүйтэй холбоотой. Гэвч хуулийн зохицуулалт мэдээгүй гэсэн үндэслэлээр хуульд заасан хариуцлагаас чөлөөлөгдөхгүйг хууль зүйн шинжлэх ухаанд мөрддөг.

Зарим зохиогчийн эрхийн бүтээлийн агуулга тухайн сайтыг эрхлэгчийн үзэл бодлыг “хөглөдөг”, түүний үнэт зүйлс болдог бол түүнийгээ бусад хүнд хүргэх, санал бодлоо хуваалцах талбар нь зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдэл болдог.

Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг ашиглах үйлдэлдээ зөвшөөрөл авах ёстой байдгийг мэддэг ч зөвшөөрөл хүсдэггүй нь “зохиогч зөвшөөрөхгүй байх” гэх бодолтой холбоотой. Зохиогчийн зүгээс зөвшөөрөл өгөхгүй гэсэн таамаглал ихэвчлэн алдаатай байдаг.

Харин “зохиогчийг чадах” гэдэгт хувийн шалтгаанаар зохиогчийн эрхийн бүтээлийг бүрэн буюу хэсгээр нь сайтад тавьж түүнийг буруутгах буюу шүүмжлэх үйлдэл хамаарна.

Ихэвчлэн зохиолыг файл /file/ болгосон юмуу тийм файлыг олж авсан үйлдэл байдаг бөгөөд өөрсдөө шивэх нь ч бий.“чадах”:

Энэ үйлдэлд зохиогчийн эрхийн бүтээлийг татаж авахаар тавих буюу бүтээлийг бүрэн буюу хэсэгчлэн сайтад тавихдаа зарим хэсгийг нь өөрчлөн, утга санааг алдагдуулсан үйлдэл хамаарна. Энэ нь зохиогчийн үзэл бодлыг бусад хүнд буруугаар, гажуудуулж хүргэх зорилгоор тайлбарлагдана.Зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлээр зохиогчид ямар сөрөг үр дагавар учруулж байна вэ?

-худалдаанд байгаа бүтээлийн хувьд орох ёстой байсан орлого буурах

- зохиогчийн эрхийн бүтээлийн хувь заяа /агуулга/-г зохиогчоос өөр хүн “шийдэж байгаа нь” зохиогчийн сэтгэл санааг таагүй болгодог.

- нэр төр, алдар хүндийг гутаахдаа зохиогчийн эрхийг зөрчсөн үйлдлээ ашигладаг.

Үүнээс илүү муу зүйл гэж юу байхав.Зохиогчийн эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх тухайд

Энэ нь зохиогч болон түүний хамтрагч, найз нөхдийн идэвх, оролцоогоор тодорхойлогдоно.

Зохиогч тодорхой давтамжтайгаар өөрийн бүтээлийн нэр, өөрийн нэрээp хайлт хийх хэрэгтэй. Ингэхдээ крилл, латин, англи болон бусад хэлийг ашиглах нь үр дүнтэй.

Зохиогчийн эрх эзэмшигчийн тэмдэглэгээн дэх үгээ илүү уян болгох- зохиогчоос зөвшөөрөл авах, түүнтэй гэрээ хийх сэтгэгдэл төрүүлэхээр болгох. Жишээлбэл, та тухайн бүтээлийг аливаа хэлбэрээр ашиглахын өмнө зохиогчид мэдэгдэх ёстойг анхаарна уу.

Мөн уншигч, найз нөхөддөө зохиогчийн эрхийн бүтээлийнх нь талаарх аливаа мэдээллийг өгөх буюу анхаарал тавих нөхцлийг бүрдүүлэх, тухайлбал цахим шуудан /зарим тохиолдолд утас/-ыг зохиогчийн эрхийн бүтээлдээ байрлуулах.Зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдэл дэх хууль зүйн хариуцлагын онцлог

Зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдэл хэр үргэлжилсэнээс түүнд хүлээлгэх хариуцлага тодорхойлогдоно. Үйлдлийн үргэлжлэлээс хамааран хууль зүйн хариуцлага нь иргэний эрх зүйн, захиргааны эрх зүйн, эрүүгийн эрх зүйн хариуцлага юм.

Зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлийг эрт зогсоох нь нэг талаар зөрчигч этгээдэд тусалж байгаа, бага хариуцлага хүлээлгэх сэдэлттэй байх нь ээ.Зохиогчийн эрхийг сэргээх арга замын тухайд

-эрх зөрчсөн үйлдлийг баримтжуулж авах

-тэгээд, зөрчигчид хуулийн шаардлага тавих юмуу холбогдох байгууллага /Интернэтийн үйлчилгээ түгээгч, Оюуны өмчийн газар, шүүх/-д эрх зөрчсөн үйлдлийг мэдэгдэж маргааныг шийдвэрлүүлэх.Хуулийн шаардлага тавихын зарчим нь Иргэний хуульд зааснаар,

“Эрх зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоож, зөрчихөөс өмнөх байдлыг сэргээх”;

“Учруулсан хохирлыг арилгуулах”;

“Эдийн бус гэм хорыг арилгуулах”;

“Өөртөө туслах” билээ.Үүний дагуу сайт тэр чигээрээ зохиогчийн эрх зөрчсөн бол сайтыг хаалгах, сайтын бүх бичлэгийг авахуулах;

Сайт дэх зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлийн хувьд, зохиогчийн эрхийн бүтээлийг уг сайтаас авахыг шаардах;

Зохиогчийн эрх зөрчсөн этгээдээс төлбөр нэхэмжлэх нь зүйтэй.

Read more...

2009-03-07

Гүүгл зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж байна

Л.Галбаатар

Зохиогчийн эрхийн нэг гол зарчим бол зохиогчийн эрхийн бүтээлийг аливаа хэлбэрээр ашиглах гэсэн үйлдэлд зөвшөөрөл өгөх зарчим юм.

Энэ нь зохиогчийн эрхийн 1 баталгаанд тооцогддог. Тэгвэл, "Гүүгл ном болон хавсарга материалуудыг сканнердаж зөвшөөрөлгүй хэсэгчлэн үзүүлж зохиогчийн эрх эзэмшигчдийн эрхийг зөрчиж байна" гэж зохиогчийн эрх эзэмшигчид Гүүглийг шүүхэд өгчээ. Харин шүүхэд мэдүүлэгчидтэй Гүүгл эвлэрсэн бөгөөд асуудлыг нэг мөр цэгцлэхийн тулд АНУ-ын хуулиар зохиогчийн эрх эдлэх этгээдүүдэд хандаж мэдэгдэл хүргэж байгаа юм байна. Мэдэгдлийг бүрнээр нь www.googlebooksettlement.com -р зочилж уншина уу.

Та энэ мэдэгдлийг уншин, эвлэрлийг дэмжин Гүүглээс зохиогчийн эрх эзэмшигчдэд тавьж байгаа "гоё" саналыг зөвшөөрөх юм уу, тусдаа бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй юм.
Ингэхийн тулд 2009 оны 5 сарын 5-наас өмнө өөрийн шийдвэрээ гаргаж, мэдэгдэх ёстой шүү.

2009 оны 6 сарын 11-ны 13 цагт шүүх хуралдаанаас Гүүгл, АНУ-ын хуулиар зохиогчийн эрх эзэмшигч хоорондын эвлэрлийг батлах эсэхээ шийдвэрлэнэ. Үүнд таны сонголт чухал билээ.

Монголд бичмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх хамгаалагдаж эхэлж байгаа, харин видео зэрэгт зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлээс гадна нэр төр, алдар хүндэд халдсан үйлдэл байж болохыг үгүйсгэхгүй. Би таны зохиогчийн эрхийн асуудалд туслахад бэлэн.

Read more...