Search This Blog

2009-11-15

ном хайлтын ГҮҮГЛ-ийн хэлэлцээг үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрлөө

Л.Галбаатар

Эх сурвалж : PAPER CHASE NEWSBURS 2009-11-10 Steve Czajkowski at 9:06 am ET

Даваа гаригт, АНУ-ын тойргийн шүүхийн бүрэлдэхүүний Нью-Йорк хот дахь Өмнөд тойргийн шүүхийн шүүгч нь "ном скайн хийх Гүүглийн санаачлага" төсөл нь зохиогчидод гэм хор учруулж буй талаарх асуудлыг зохицуулах зорилготой "гүүгл ба зохиогчидийн бүлэг, хэвлэлийн газруудын хоорондох хэлэлцээр"-т засвар оруулах хугацааг сунгах нь зүйтэй гэж шийдвэрлэлээ.

Шүүгч Denny Chin энэхүү сунгасан хугацааг 2009-11-13 буюу баасан гаригаар тогтоолоо.

Шүүхийн процессийн уг шийдвэрийн үндэслэл болсон талуудын хүсэлт бүхий захидалд дурдсанаар, талууд АНУ-ын Хууль зүйн яамтай уулзалт хийсэн ба ХЗЯ-/DOJ/-ын шаардлагаар эхний хэлэлцээрээ 10-р сард боловсронгуй болгосон юм.

ингээд шүүгч Chin нэмэлт, өөрлөлт оруулсан хэлэлцээрийг батлах эсэх асуудлыг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 12 сар хүртэл хойшлууллаа.

ХЗЯ нь Гүүглийн эсрэг гаргасан зохиогчийн эрхийн асуудлаарх өргөдлийг сонирхогч этгээдүүдийн шаардлагаар өргөн барьсан боловч шүүгч Chin
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн юм.

ХЗЯ-аас "бид нэг ашиг сонирхол бүхий нэхэмжлэлүүд нь хуулийг зөрчиж байгаа эсэх асуудлаар холбогдох саналыг өгч, хэлэлцээрт судалгааны үндсэн дээр дүгнэлт хийж уг өргөдлийг шүүхэд өргөн барьсан" гэв.

Эхний хэлэлцээрийн зүйл заалтаар бол, Гүүглээс зохиогчид болон хэвлэлийн газруудын зохиогчийн эрхийн бүтээлд 125 сая ам.доллар төлөх зохицуулалттай.
Мөн гүүглээс, онлайн хэлбэрээрх аливаа зохиогчийн эрхийн бүтээлийн нийт хуудсын 20%-ийг харуулах, хэрэглэгч тухайн бүтээлийг бүтнээр нь үзэх, хэрэглэхийг хүсвэл түүнийг худалдан авах боломжийг олгох нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрөөд байна.

Шүүхээс уг хэлэлцээр нь иргэний хуульд нийцсэн, гуравдагч этгээдийн хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхолыг хөндөөгүй байх шаардлагын үндсэн дээр уг эвлэрлийг батлах эсэхээ шийднэ.

No comments: