Search This Blog

2020-06-14

Засаглалын цахим шилжилт: Төрийн үйл хэрэг дэх иргэдийн цахим оролцоо

ХБНГУ-ын Конрад Аденауэр сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Монгол Улсын Их Сургуулийн Улс төр судлалын тэнхим хамтран 2020 онд "Монгол дахь ардчилал, иргэний нийгмийн өнөөгийн байдлын нийгэм-улс төрийн судалгаа"-ны төслийн тайланг бэлтгэж хэвлүүллээ.

Тус төсөлд судлаачаар ажиллаж "Засаглалын цахим шилжилт: Төрийн үйл хэрэг дэх иргэдийн цахим оролцоо" сэдэвт судалгааны ажил гүйцэтгэж, хэвлүүлэв. Судалгааны ажлыг эндээс үзнэ үү.


Read more...