Search This Blog

2020-10-19

Монгол Улсад царай таних камер ашиглах эсэх асуудлаарх мэдээллийн тойм

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэрийн дор царай таних камерыг суурилуулж, ашиглах нь хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг зөрчих үр дагавартай.

1/ Энэ асуудлаар бэлтгэсэн үндэсний өдөр тутмын "Өнөөдөр" сонин, "Зууны мэдээ" сонины нийтлэл, ярилцлага болон бусад нийтлэл, нэвтрүүлгийн тоймыг эндээс үзнэ үү.

2/ Монгол Улсын төрийн байгууллагууд царай таних камерыг ашиглаж буй байдлыг эндээс үзнэ үү.

3/ Царай таних камер ашиглах асуудлаарх олон улсын нөхцөл байдлын тоймыг эндээс үзнэ үү.

4/ Төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас (Хүний эрхийн үндэсний комисс; Хууль зүй, дотоод хэргийн яам) ирсэн албан ёсны хариу, мэдээллийг эндээс үзнэ үү

Read more...