Search This Blog

2020-10-19

Монгол Улсад царай таних камер ашиглах эсэх асуудлаарх мэдээллийн тойм

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэрийн дор царай таних камерыг суурилуулж, ашиглах нь хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг зөрчих үр дагавартай.

1/ Энэ асуудлаар бэлтгэсэн үндэсний өдөр тутмын "Өнөөдөр" сонин, "Зууны мэдээ" сонины нийтлэл, ярилцлага болон бусад нийтлэл, нэвтрүүлгийн тоймыг эндээс үзнэ үү.

2/ Монгол Улсын төрийн байгууллагууд царай таних камерыг ашиглаж буй байдлыг эндээс үзнэ үү.

3/ Царай таних камер ашиглах асуудлаарх олон улсын нөхцөл байдлын тоймыг эндээс үзнэ үү.

4/ Төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас (Хүний эрхийн үндэсний комисс; Хууль зүй, дотоод хэргийн яам) ирсэн албан ёсны хариу, мэдээллийг эндээс үзнэ үү

Read more...

2020-06-14

Засаглалын цахим шилжилт: Төрийн үйл хэрэг дэх иргэдийн цахим оролцоо

ХБНГУ-ын Конрад Аденауэр сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Монгол Улсын Их Сургуулийн Улс төр судлалын тэнхим хамтран 2020 онд "Монгол дахь ардчилал, иргэний нийгмийн өнөөгийн байдлын нийгэм-улс төрийн судалгаа"-ны төслийн тайланг бэлтгэж хэвлүүллээ.

Тус төсөлд судлаачаар ажиллаж "Засаглалын цахим шилжилт: Төрийн үйл хэрэг дэх иргэдийн цахим оролцоо" сэдэвт судалгааны ажил гүйцэтгэж, хэвлүүлэв. Судалгааны ажлыг эндээс үзнэ үү.


Read more...