Search This Blog

2009-03-07

Гүүгл зохиогчийн эрхийг хүндэтгэж байна

Л.Галбаатар

Зохиогчийн эрхийн нэг гол зарчим бол зохиогчийн эрхийн бүтээлийг аливаа хэлбэрээр ашиглах гэсэн үйлдэлд зөвшөөрөл өгөх зарчим юм.

Энэ нь зохиогчийн эрхийн 1 баталгаанд тооцогддог. Тэгвэл, "Гүүгл ном болон хавсарга материалуудыг сканнердаж зөвшөөрөлгүй хэсэгчлэн үзүүлж зохиогчийн эрх эзэмшигчдийн эрхийг зөрчиж байна" гэж зохиогчийн эрх эзэмшигчид Гүүглийг шүүхэд өгчээ. Харин шүүхэд мэдүүлэгчидтэй Гүүгл эвлэрсэн бөгөөд асуудлыг нэг мөр цэгцлэхийн тулд АНУ-ын хуулиар зохиогчийн эрх эдлэх этгээдүүдэд хандаж мэдэгдэл хүргэж байгаа юм байна. Мэдэгдлийг бүрнээр нь www.googlebooksettlement.com -р зочилж уншина уу.

Та энэ мэдэгдлийг уншин, эвлэрлийг дэмжин Гүүглээс зохиогчийн эрх эзэмшигчдэд тавьж байгаа "гоё" саналыг зөвшөөрөх юм уу, тусдаа бие даасан шаардлага гаргах эрхтэй юм.
Ингэхийн тулд 2009 оны 5 сарын 5-наас өмнө өөрийн шийдвэрээ гаргаж, мэдэгдэх ёстой шүү.

2009 оны 6 сарын 11-ны 13 цагт шүүх хуралдаанаас Гүүгл, АНУ-ын хуулиар зохиогчийн эрх эзэмшигч хоорондын эвлэрлийг батлах эсэхээ шийдвэрлэнэ. Үүнд таны сонголт чухал билээ.

Монголд бичмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх хамгаалагдаж эхэлж байгаа, харин видео зэрэгт зохиогчийн эрх зөрчсөн үйлдлээс гадна нэр төр, алдар хүндэд халдсан үйлдэл байж болохыг үгүйсгэхгүй. Би таны зохиогчийн эрхийн асуудалд туслахад бэлэн.

No comments: