Search This Blog

2017-07-13

Цахим эрх зүйн олон улсын зуны сургалтын тухай

ОХУ-ын нийслэл Москва хотноо 2017 оны 7 дугаар сарын 3-7-ны өдрүүдэд цахим эрх зүйн олон улсын зуны сургалтад (ISSC 2017) оролцов. Тус сургалтыг ОХУ-ын Эдийн засгийн дээд сургуулийн (NRU HSE) Мэдээллийн технологи, оюуны өмчийн олон улсын лабораториос хариуцан зохион байгуулав. 

Тус сургалтад оролцох нөхцөл, сургалтын онцлогийн тухай мэдээллийг эндээс үзнэ үү: 

Тус сургалтад цахим эрх зүйн талаарх сүүлийн үеийн, шинэлэг, цэгцтэй мэдээлэл өгч, зохих ур чадвар эзэмшүүлж, цаашдын судлах зүйлийн талаар үнэ цэнтэй зөвлөгөө өгөв.
Сургалтын төгсгөлд 
гэрчилгээ хүлээн авав.
Сургалтын төгсгөлд оролцогчдод гэрчилгээ гардуулав. 2017.07.07
Сургалтын үеэр PwC Russia, IBM Watson, Yandex, Megafon зэрэг томоохон компаниудын хуулийн зөвлөхүүдтэй уулзаж, тэдгээр байгууллагын үйл ажиллагаа, ажлын байртай танилцав.
Сургалтын үеэр 10 орчим улсаас ирсэн оролцогчдод Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалтын талаар мэдээлэл өгч, илтгэл хэлэлцүүлэв. 2017.07.04
Сургалтын төгсгөл хэсэгт оролцогчид Москва хотын дурсгалт газруудтай танилцав. 2017.07.06

Read more...