Search This Blog

2017-12-18

Илүү тухтай, аюулгүй цахим орчин бүрдүүлэх нь /нийтлэлийн эмхэтгэл/


Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дэмжлэгтэйгээр 2015-2017 онд www.happywebs.mn-д бичсэн бүх нийтлэлийг эмхэтгэв. Энэхүү эмхтгэлийг эндээс үзнэ үү. 

Санамж: Энэхүү эмхтгэлд дурдсан агуулга нь зохиогчийн үзэл бөгөөд Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны албан ёсны бодлого, байр суурийг төлөөлөхгүй болно. Мөн нийтлэлд хэрэглэсэн хууль тогтоомж, бусад мэдээлэл шинэчлэгдсэн байж болохыг анхаарна уу.


Read more...