Search This Blog

2018-11-27

Монгол Улсын төрийн тогтолцоон дахь шүүхийн байр суурь, үйл ажиллагааны үр нөлөө


Монгол дахь Конрад-Аденаурын сан болон МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхмийн хамтран 2018 оны 2-11 дүгээр сард хэрэгжүүлсэн "Төрийн байгуулал дахь засаглалын институтийн талаарх судалгаа" төслийн багт судлаачаар сонгогдон ажиллав.

Төслийн хүрээнд зөвлөх, бусад судлаачийн өгсөн арга зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн тусламжтайгаар "Монгол Улсын төрийн тогтолцоон дахь шүүхийн байр суурь, үйл ажиллагааны үр нөлөө" сэдвээр бие даасан бодлогын судалгаа хийж, зөвлөмж гаргав.

Тус судалгааны ажлыг эндээс үзнэ үү.        
Read more...