Search This Blog

Publication

Хуульч, судлаач Л.Галбаатарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт
/2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар/
Цахим эрх зүйн чиглэлээр хэвлүүлсэн ном 4, өгүүлэл, нийтлэл болон судалгааны тайлан 23, илтгэл хэлэлцүүлж оролцсон олон улсын хурал 4 байна. Үүнээс англи хэл дээр хоёр ном, зургаан өгүүлэл хэвлүүлсэн. Тухайлбал, “Cybersecurity Cooperation of Countries: Impact of Draft International Code of Conduct for Information Security” болон "Ensuring rights of the data subject in non-EU countries" сэдэвт өгүүлэл эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх мэдээллийн сан Web of Science-д бүртгэгдсэн.
Үндсэн хууль, эрх зүйн бусад сэдвээр хэвлүүлсэн ном 7, судалгааны тайлан 11, өгүүлэл, нийтлэл 44 байна. Түүнчлэн шүүх эрх мэдлийн чиглэлийн 8 уралдаанд бие даан оролцож байр эзэлсэн. Тухайлбал, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, Гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажилтан, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаачийн эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдаанд 2017 онд Тэргүүн байрт шалгарч байсан.

1. Цахим эрх зүйн чиглэлээр хэвлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт

2010:

1. Л.Галбаатар. Цахим эрх зүй-хууль зүйн өгүүлэл, ярилцлага. Улаанбаатар. Мөнхийн үсэг ХХК. 2010. ISBN 978-99962-1-071-6. 

2013:

2. Л.Галбаатар нар. Цахим орчин дахь хүүхдийн эрхийн хамгаалалт /бодлогын судалгаа/. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл. 2013 он, №6(46). 71-92 дахь тал; Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл (2012-2013) - III боть. Улаанбаатар. 2014. ISBN 978-99962-57-52-0.

3. Л.Галбаатар. Интернэт сэтгүүлзүйг тойрсон эрх зүйн зарим асуудал. /илтгэл/. 2013.10. Хэвлэлийн хүрээлэн. “Чөлөөт сэтгүүлзүйн эрх зүйн орчин” хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтны 2 дугаар чуулганы илтгэлийн эмхэтгэл. Улаанбаатар. 2013

2015:

4. L.Galbaatar. Current developments of legal regulations online in Mongolia. May 2015.05. The Insider magazine. Ulaanbaatar. Mongolia.

5. Л.Галбаатар. Кибер аюулгүй байдлыг хангах олон талт олон улсын гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орох асуудал. 2015.05.27. Үндэсний тагнуулын академи, МУИС, ХЗҮХ. “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ” сэдэвт үндэсний эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. Улаанбаатар. 2015. 101-109 дэх тал

6. Л.Галбаатар. Кибер гэмт хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх нь. МУИС Пресс Хэвлэлийн газар. Улаанбаатар. 2015. ISBN 978-99973-42-61-4 

7. L.Galbaatar. Mongolian Legal Regulations in Cyberspace. “Legal News”, November 2015, №33. p.3. The National Legal Institute.

2016:

8.  L.Galbaatar. International Treaty on Cybercrime and Mongolian Legal Regulations in Cyberspace. Mongolian Law Review, 2015(4). Ulaanbaatar, Mongolia. February 2016

9.   Л.Галбаатар. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны бодлого. /өгүүлэл/. “Стратегийн судалгаа” сэтгүүл, 2016 №1 /73/

10.  Л.Галбаатар, Ц.Одгэрэл. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны эрх зүйн орчин. /илтгэл/. Үндэсний тагнуулын академи, ХЗҮХ, МУИС. “Олон улсын эрх зүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл. Улаанбаатар. 2016.05.25. 68-78 дахь тал 

11. L.Galbaatar. Mongolia’s Cybersecurity Cooperation: What are the prospects for Mongolian cybersecurity cooperation with Russia and China? The Diplomat (International current-affairs magazine for the Asia-Pacific region). June 7, 2016

12. Л.Галбаатар. Монгол Улсын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагаа. Гео бодлого судлалын хүрээлэн. “Геополитик судлал”. 2016, №1. Улаанбаатар. 2016 он. 17-19 дэх тал

13. Hye-Shin Cho, Batbayar Enkhee, Galbaatar Lkhagvasuren, Doljin Sodnom and Odgerel Tseveen. A Comparative Study on Cybersecurity Legislation in Mongolia and South Korea. Korea Legislation Research Institute. October 20, 2016. ISBN 978-89-6684-664-1

14. L.Galbaatar. Cyber Security Cooperation of Countries. Mongolian Law Review, 2016(05). Ulaanbaatar, Mongolia. December 2016

2017:

15.  Galbaatar Lkhagvasuren. Cybersecurity Cooperation of Countries: Impact of Draft International Code of Conduct for Information Security. Proceedings of the 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. Pages 564-565. New Delhi AA, India — March 07 - 09, 2017. ACM New York, NY, USA ©2017, ISBN: 978-1-4503-4825-6

16.  Galbaatar Lkhagvasuren. Impact of Draft International Code of Conduct for Information Security. Lap Lambert Academic Publishing. 2017-08-08. ISBN 978-620-2-01676-6

17.  Л.Галбаатар. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт. “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл. 2017 он, дугаар 1, цуврал 61. 117-129 дэх тал, “Хууль сахиулахуй” сэтгүүл. 2017.

2018:


18. Л.Галбаатар. Монгол Улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт: Өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам. Гео бодлого судлалын хүрээлэн. Геополитик судлал. Эмхтгэл. 2017 он №1. Улаанбаатар. 2018 он. 82-100 дахь тал 

19.  Л.Галбаатар. Хүний эрх ба цахим орчин. Монголын Хуульчдын холбооны  “Хуульчийн мэдээ” сонины тусгай дугаар. 2018.06.19, цуврал №14(14). 18 дахь тал.
 
20.  Л.Галбаатар. Меняющаяся Роль Государства в Киберпространстве. (The Changing Role of the State in Cyberspace). Вестик ННГУ (Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского), 2018, №5, с. 111-114
 
21.  Л.Галбаатар нар. Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээ. Хууль, эрх зүйн хөгжлийн хүрээлэн болон Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны захиалгаар гүйцэтгэсэн судалгаа. Улаанбаатар. 2018.11

2019:

22. Galbaatar Lkhagvasuren. Ensuring rights of the data subject in non-EU countries. Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance. Pages 465-467. Melbourne, VIC, Australia — April 03 - 05, 2019. ACM New York, NY, USA ©2019. ISBN: 978-1-4503-6644-1 doi>10.1145/3326365.3326427

23. Л.Галбаатар. Цахим орчин дахь тархи угаалт, худал мэдээллээс сэргийлэх нь. Конрад Аденауэр сан. “Нээлттэй улс төр” сэтгүүл. №01, 2019/12. 92-102 дахь тал

2020:

24.  Л.Галбаатар. Хиймэл оюун ухаан хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөх нь. Конрад Аденауэр сан. “Нээлттэй улс төр” сэтгүүл. №02, 2020/05. 35-39 дэх тал

25.  Л.Галбаатар. Засаглалын цахим шилжилт: Төрийн үйл хэрэг дэх иргэдийн цахим оролцоо. Конрад Аденауэр сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар, Монгол Улсын Их Сургуулийн Улс төр судлалын тэнхим. "Монгол дахь ардчилал, иргэний нийгмийн өнөөгийн байдлын нийгэм-улс төрийн судалгаа"-ны тайлан. 142-174 дэх тал 

26. Л.Галбаатар. Цахим парламент: Зарчим, стратеги. УИХ-ын Тамгын газар, Парламентын судалгааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл. Улаанбаатар, 2020 он.

27. Л.Галбаатар. Хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг хамгаалах нь: Монгол Улсад царай таних камер шаардлагатай юу?. Конрад Аденауэр сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын "Нээлттэй улс төр" сэтгүүл, №03 2012/12 

28. Л.Галбаатар. Интернэтийн хандалтыг хязгаарлах, нийгмийн сүлжээгээр тархи угаах, хувийн өгөгдлийг задруулахаас хүний эрхийг хамгаалах нь. “Хүний эрх” онол, арга зүйн сэтгүүл. 2020/02 (56). 34-42 дахь тал 

 

 

Олон улсын хурал

1.     14th Internet Governance Forum #IGF2019 (Berlin, Germany – November 25-29, 2019)

2.     12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance #ICEGOV2019 (Melbourne, VIC, Australia — April 03 - 05, 2019)

3.     10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance #ICEGOV2017 (New Delhi, India - 7-9 March, 2017)

4.     5th Annual Freedom Online Conference (Ulaanbaatar, Mongolia - 4-5 May, 2015)

5.     5th APT Cybersecurity forum CSF-5 (Ulaanbaatar, Mongolia - 26-28 May, 2014)


2. Үндсэн хууль, эрх зүйн бусад сэдвээр хэвлүүлсэн бүтээлийн жагсаалт 

2015:

1.  Эмхэтгэсэн Л.Галбаатар. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. “Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл – I боть”. Улаанбаатар. 2015. ISBN 978-99973-2-866-3.

2.     Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Улсын дээд шүүх, “Эрх зүйн боловсрол” академи. Эрүүгийн эрх зүйн сургалтын гарын авлага. Улаанбаатар, 2015. Редактор Б.Бат-Эрдэнэ (Ph.D), Б.Одонгэрэл. (Хамтран зохиогчоор оролцсон)

3.     Л.Галбаатар. Монгол Улсад эрүүгийн болон захиргааны хэрэгт эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа явуулах нь (эрдэм шинжилгээний илтгэл). 2015.09.16. ЖАЙКА-Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах төсөл. Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай илтгэлийн эмхэтгэл. Улаанбаатар. 2015

4.     Л.Галбаатар. Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Miranda v. Arizona. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2015 он, дугаар №1

5.     Л.Галбаатар. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн тогтолцоог бүрдүүлэх нь. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2015 он, дугаар №2; Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. Судалгааны тайлангийн эмхтгэл (2015 он). Улаанбаатар. 2016

6.     Л.Галбаатар. Шүүхийн нээлттэй байдал ба шүүх хуралдааныг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулах эрх зүйн зохицуулалт: Европын зөвлөлийн жишээн дээр. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2015 он, дугаар №3

7.     Л.Галбаатар. Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Brown v. Board of Education of Topeka. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2015 он, дугаар №3

8.     Л.Галбаатар. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн уучлал үзүүлэхтэй холбоотой эрх зүйн зарим асуудал. Онол, арга зүйн “Хүний эрх” сэтгүүл. №2015/02. 71-77 дахь тал.

9.     Л.Галбаатар. Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Brown v. Mississippi. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2015 он, дугаар №4

10.  Л.Галбаатар. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын оролцоо: Шүүн таслах үйл ажиллагааны мэдээ. “Төрийн захиргаа” онол, арга зүйн сэтгүүл. 2015 №3 (37)

11.  Л.Галбаатар. Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2015 он, дугаар №3; Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. Судалгааны тайлангийн эмхтгэл (2015 он). Улаанбаатар. 2016

12.  Л.Галбаатар. Олон улсын иргэний процессын эрх зүй ба Монгол Улсын шүүх дэх иргэний хэргийн харилцан туслалцаа үзүүлэх ажиллагаа. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2015”. Улаанбаатар, 2016. 150-175 дахь тал 

2016:

13. Эмхэтгэсэн Л.Галбаатар. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. “Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл –  II боть”. Улаанбаатар. 2016. ISBN 978-99973-2-866-3.

14.  Л.Галбаатар. Өршөөл болон уучлал үзүүлэх асуудлаарх Үндсэн хуулийн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа: Монгол Улсын нөхцөл байдал. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. "Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-VII" (илтгэлийн эмхэтгэл). Улаанбаатар. 2016.02. 45-57 дахь тал

15.  Л.Галбаатар. Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Riley v. California (2014). “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2016 он, дугаар №1

16.  Л.Галбаатар. Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Gideon v. Wainright (2014). “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл. 2016 он, дугаар №2

17.  Л.Галбаатар. Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим асуудал /илтгэл/. “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо, түүний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт хэлэлцүүлгийн илтгэлийн эмхтгэл. Улаанбаатар. 2016.06.10; “Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: онол, практикийн тулгамдсан асуудал” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл. I боть. 2016.09.29.

18.  Л.Галбаатар. Шүүхийн аюулгүй байдлыг хангах бүтэц, цаашид түүнийг бэхжүүлэх арга зам. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2016 он, дугаар №3

19.  Л.Галбаатар. Эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан шүүхийн шийдвэр: Loving v. Virginia – 1967. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2016 он, дугаар №3

20.  Л.Галбаатар. Хуульчийн үнэт зүйл: Тэнцвэрийг хангах нь. Монголын Хуульчдын холбооны цахим сонин “Хуульчийн мэдээ” 2016.11.03, цуврал №8(8). 11 дэх тал

21.  Л.Галбаатар. Эвлэрүүлэн зуучлал хэрэглэхээс татгалзах асуудал: Гуравдагч этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол ба нийтийн ашиг сонирхлыг хангах нь. илтгэл. Монголын Хуульчдын холбооны цахим сонин “Хуульчийн мэдээ” 2016.12.28, цуврал №9(9). 9-11 дэх тал

22.  Л.Галбаатар, А.Энхбаатар. Монгол Улсын шүүхийн шүүгчийн ёс зүй: Бэрхшээл ба шийдэл“Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2016 он, дугаар №4

23.  Л.Галбаатар. Шүүхийн шийдвэрийг боловсронгуй болгох асуудлаарх зөвлөмж. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2016 он, дугаар №4

24.  Л.Галбаатар. Хүрээлэн буй орчинтой холбоотой нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөнийг шүүхэд нотлох асуудал /өгүүлэл/. 14. Монголын Хуульчдын холбооны цахим сонин “Хуульчийн мэдээ” 2016.05.11, цуврал №5(5). 15-16 дахь тал; "Эрх зүйн процесс-эрх зүйн шинэтгэл" ЭШБХ-ын илтгэлийн эмхтгэл. 2017.03.29

25.  Л.Галбаатар. Шүүхийн түүхэнд холбогдох нэгэн баримт бичигт хийсэн шинжилгээ. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2016”. Улаанбаатар, 2017. 116-121 дэх тал

26.  Л.Галбаатар нар. Ял оногдуулах онол, практик. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2016”. Улаанбаатар, 2017. 122-130 дахь тал

27.  Л.Галбаатар. Эдийн засгийн хөгжил ба хараат бус шүүх. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2016”. Улаанбаатар, 2017. 150-151 дэх тал 

2017:

   28. Эмхэтгэсэн Л.Галбаатар. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2016”. Улаанбаатар, 2017

29.  Л.Галбаатар. Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны төлөв, цаашдын хандлага. Улаанбаатар. 2017. Тус судалгааг Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хорооны захиалгаар гүйцэтгэв.

30.  Л.Галбаатар. Шударга шүүхээр шүүлгэх, шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрхийг хангах нь: Шүүхийн шийдвэрийн чанарыг сайжруулах хүчин зүйлс. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. "Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-VIII" (илтгэлийн эмхэтгэл). Улаанбаатар. 2017.02. 6-16 дахь тал

31.  Л.Галбаатар нар. Захиргааны хэрэгт эвлэрүүлэн зуучлах боломж. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2017 он, №1, 102-118 дахь тал

32.  Л.Галбаатар. Эрүүгийн хууль дахь шинэ гэмт хэргийн онцлог шинж. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2017 он, №2, 46-52 дахь тал

33.  Л.Галбаатар. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах нь. “Шүүх эрх мэдэл” мэдээлэл, арга зүйн эмхэтгэл, 2017 он, №2, 56-64 дэх тал, “Хууль дээдлэх ёс” сэтгүүл, 2017 оны 3 дугаар улирлын дугаар, 143-151 дэх тал.

34.  Л.Галбаатар. Хуульч бүр хичээл зүтгэл гаргах үүрэгтэй болох нь. Монголын Хуульчдын холбооны цахим сонин “Хуульчийн мэдээ” 2017.06, цуврал №12(12). 11-12 дахь тал

35.  Л.Галбаатар. Шүүгчийн эрхийг хамгаалахад олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг үндэслэх нь. илтгэл. Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчдын эрхийг хамгаалах хороо. “Хуульчдын эрхийн хамгаалалт” сэдэвт илтгэлийн уралдаанаас шалгарсан шилдэг 9 бүтээлийн эмхтгэл. Улаанбаатар. 2017 он. 12-17 дахь тал

36.  Л.Галбаатар. Аж ахуй эрхлэгчтэй холбоотой маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэж буй байдал: Статистикийн тойм. Монгол Улс, Япон улсын хууль тогтоомжийн түүхэн хөгжил: Худалдаа (Арилжаа)-ны эрх зүй. Хурлын эмхэтгэл. 2017.11. 265-288 дахь тал; Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2017”. Улаанбаатар, 2018. 67-75 дахь тал

37.  Л.Галбаатар. Хуульчийн мэргэжлийн үүргийн зөрчил гэмт хэрэг болох нь. Монголын Хуульчдын холбооны цахим хуудас. 2017.12.27

38.  Эмхэтгэсэн Л.Галбаатар. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл- 2017”. Улаанбаатар, 2018

39.  Л.Галбаатар. Иргэний болон захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах нь: асуудал, арга зам. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2017”. Улаанбаатар, 2018. 8-31 дэх тал

40.  Л.Галбаатар. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт: бэрхшээл ба сайн туршлага. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2017”. Улаанбаатар, 2018. 97-100 дахь тал

41.  Л.Галбаатар. Нийгэм дэх дуулиант хэргийн талаарх мэдээллийн нөлөөллөөс шүүгч хараат бус байх нь. Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн. “Судалгааны тайлангийн эмхэтгэл-2017”. Улаанбаатар, 2018. 101-107 дахь тал 

2018:

42.  Орчуулагч Л.Галбаатар. Редактор Н.Эрдэнэцогт. “Шүүгчийн ёс зүйн талаарх Бангалорын зарчим, түүний тайлбар”. Улаанбаатар. 2018. ISBN 978-99978-3-936-7. Азийн сан.

43.  Эмхэтгэсэн Л.Галбаатар. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Азийн сан. “Шүүгчийн ёс зүйн сургалтын гарын авлага”. Улаанбаатар. 2018. ISBN 978-99978-3-937-4.

44.  Л.Галбаатар. Монгол Улсын төрийн тогтолцоон дахь шүүхийн байр суурь, үйл ажиллагааны үр нөлөө. Монгол дахь Конрад Аденауэр Сан, МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхим. “Монгол Улсын төрийн байгуулал дахь засаглалын институтын талаарх судалгаа” судалгааны үр дүн, бодлогын зөвлөмж. Улаанбаатар, 2018. 117-148 дахь тал. 

45.  Л.Галбаатар. “Нотлох баримтыг цуглуулах, бүрдүүлэх, бэхжүүлэх харилцаанд тулгарсан зарим асуудал: цахим нотлох баримт”. Улаанбаатар. 2018. Тус судалгааг ХЗДХЯ-ны захиалгаар гүйцэтгэв.

46.  Л.Галбаатар. Хуульчийн мэргэжлийн зөрчил ба шийтгэлийн төрөл, хэмжээг тодорхойлох нь. Монголын Хуульчдын холбооны цахим хуудас. 2018.04.19

47.  Л.Галбаатар. Шүүхийн захиргааны түүхэн уламжлал. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Эмхэтгэсэн Т.Мэндсайхан. “Шүүхийн захиргааны хөгжил”. Улаанбаатар. 2018 он. 15-21 дэх тал

48.  Л.Галбаатар. Шүүхийн шинэтгэл. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл. Эмхэтгэсэн Т.Мэндсайхан. “Шүүхийн захиргааны хөгжил”. Улаанбаатар. 2018 он. 221-238 дахь тал

49.  Л.Галбаатар. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах дүрмээс нийтлэг зөрчигдөж буй зохицуулалт. Монголын Хуульчдын холбооны цахим хуудас. 2018.08.21

50.  Л.Галбаатар. Үндсэн хуулийн зарчмыг тодотгох нь: хууль тогтоогч хуулиар дамжуулан хөндлөнгөөс шүүгчид нөлөөлдөг үү? Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. "Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс-IX" (илтгэлийн эмхэтгэл). Улаанбаатар. 2018.07. 30-40 дэх тал

51.  Л.Галбаатар. Монгол Улсад мөнгө угаах гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэж буй шүүхийн практик, анхаарах зарим асуудал. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, Монголын банкны холбоо. “Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл. Улаанбаатар. 2018. 102-111 дэх тал; “Шүүх эрх мэдэл” эмхтгэл, 2018 №3, 99-112 дахь тал

2019:

  52.  Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн. “Өрхийн эрх зүйн хөтөч” гарын авлага. Улаанбаатар, 2019. (Хамтран зохиогчоор оролцсон)

53.  Л.Галбаатар. Баг, хорооны эрх зүйн байдал: асуудал, шийдэл. Монгол дахь Конрад Аденауэр Сан, МУИС-ийн Улс төр судлалын тэнхим. “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох нь” сэдэвт судалгааны үр дүн, бодлогын зөвлөмжийн тайлан. Улаанбаатар, 2019. 112-139 дэх тал.

54.  Л.Галбаатар нар. Сэтгүүлчдийн аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн мониторинг”. Улаанбаатар, 2019 он. Тус судалгааг “GSP+ механизмаар дамжуулан хүний эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг хөхиүлэн дэмжих нь” төслийн хүрээнд Глоб интернэшнл төв, Монголын Хуульчдын холбоо, Хэвлэл мэдээллийн зөвлөл хамтран хийв.

55.  Л.Галбаатар нар. Мэдээлэлтэй байх эрхийг хязгаарлаж буй хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээний тайлан”. Улаанбаатар, 2019 он. Тус судалгааг Канадын Гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй “Ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд ил тод байдал, сайн засаглалыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Глоб интернэшнл төвөөс хуульч, сэтгүүлчдийн оролцоотойгоор хамтран хийв.

56.  Л.Галбаатар нар. Нийгмийн хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн ба өөрийн зохицуулалт”. Улаанбаатар, 2019. Тус судалгааг Глоб Интернэшнл төвөөс “Нээлттэй нийгэм форум”-ын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж буй “Хэвлэл мэдээлэл ардчиллын төлөө” төслийн хүрээнд бэлтгэв.

57.  Л.Галбаатар. “Гэрч, хохирогчийн хамгаалалт”. Улаанбаатар, 2019. Тус судалгааг “Нээлттэй нийгэм форум”-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хийв.

58.  Л.Галбаатар. “Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт бизнес эрхлэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг хөндсөн эрх зүйн зохицуулалт”. Улаанбаатар, 2019. Тус судалгааг Мэдээлэл холбооны операторуудын ассоциацын захиалгаар гүйцэтгэв.

59.  Л.Галбаатар. Засгийн газрын шийдвэр шүүхийн хяналтад байх нь: Үндсэн хуулийн цэц болон ердийн шүүхийн харьяаллын асуудал. Монголын Хуульчдын холбоо. “Засгийн газар хууль дээдлэх: Шүүхэд гомдол гаргах эрхийн баталгаа”. Улаанбаатар, 2019. 72-85 дахь тал

60.  Л.Галбаатар. Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа ба шүгэлдэгчийн хамгаалалтын талаарх олон улсын туршлага. Авлигатай тэмцэх газар. Эрдэм шинжилгээ, онол, арга зүйн "Шударга ёс" сэтгүүл, 2019 №17, 3-5 дахь тал

61.  Л.Галбаатар. БНСУ-д төрийн албаны ил тод байдал, шударга ёсыг хангаж, авлигатай тэмцэж буй туршлага. Авлигатай тэмцэх газар. Эрдэм шинжилгээ, онол, арга зүйн "Шударга ёс" сэтгүүл, 2019 №18

2020:

   62.  Л.Галбаатар. Олны анхаарал татсан хэргийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд тогтмол мэдээлэх нь. ННФ-ын захиалгаар хийсэн судалгаа. Улаанбаатар, 2020 оны 3 дугаар сар.

   63. Л.Галбаатар. Халдашгүй байх эрхэд халдах зөвшөөрлийн тогтолцоо. “Нээлттэй нийгэм форум”-ын “Бодлогын асуудал” цуврал. №31, 2020 оны 6 дугаар сар 

   64. Л.Галбаатар нар. Ардчилсан төрийн тогтолцоо, төрийн эрх мэдлийн зохистой хуваарилалт, хяналт-тэнцвэрийн зарчмын хүрээнд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гүйцэтгэх чиг үүрэг, эрх мэдлийн асуудлыг олон улсын туршлагатай харьцуулж судлах нь.  МУИС-ийн Ардчилал судлалын төвөөс ННФ-ын захиалгаар хийсэн судалгаа. Улаанбаатар, 2020 он 

ЭШХ, бусад уралдаан:

  1. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, Гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын ажилтан, сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагын багш, судлаач, оюутны эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн 2016 оны уралдаанд“Өршөөл болон уучлал үзүүлэх асуудлаарх Үндсэн хуулийн зохицуулалтын харьцуулсан судалгаа: Монгол Улсын нөхцөл байдал” сэдэвт илтгэлээр 3 дугаар байрт шалгарсан. 2017 оны уралдаанд “Шийдвэр нь дараагийн шатны шүүхээс өөрчлөгдсөн шүүгч бүр дээр зөрчлийн оноо тооцох нь Үндсэн хуульд нийцэх үү?” сэдэвт илтгэлээр Тэргүүн байрт шалгарсан. 2018 оны уралдаанд Үндсэн хуулийн зарчмыг тодотгох нь: Хууль тогтоогч хуулиар дамжуулан хөндлөнгөөс шүүгчид нөлөөлдөг үү?” сэдэвт илтгэлээр гутгаар байрт шалгарсан. 
  1. Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчдын эрхийг хамгаалах хорооноос зохион байгуулсан "Хуульчдын эрхийн хамгаалалт" илтгэлийн уралдаанд “Шүүгчийн эрхийг хамгаалахад олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг үндэслэх нь” илтгэлээр дэд байрт шалгарсан. 2016.09.09 
  1. Монголын Хуульчдын холбооноос зарласан "Хуульчийн үнэт зүйл” нийтлэлийн уралдаанд “Хуульчийн үнэт зүйл: Тэнцвэрийг хангах нь” нийтлэлээр 2 дугаар байрт шалгарсан. 2016.08.29 
  1. Монголын Хуульчдын холбооны Эвлэрүүлэн зуучлалыг дэмжих хороо, Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөл, Монгол-Японы хуульч, эвлэрүүлэн зуучлагчдыг дэмжих холбоо хамтран зохион байгуулсан "Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд “Эвлэрүүлэн зуучлал хэрэглэхээс татгалзах асуудал: Гуравдагч этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол ба нийтийн ашиг сонирхлыг хангах нь” илтгэлээр 3 дугаар байр эзэлсэн. 2016.11.08 
  1. Монгол Улсын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, шинэ ардчилсан Үндсэн хуулийн эхийг баригч, Хөдөлмөрийн баатар, Ардын багш, Гавьяат хуульч, доктор, профессор Б.Чимидийн нэрэмжит Монгол Улсын Их Хурлын шагналын 2015 оны шалгаруулалтад “Кибер гэмт хэргийг шүүхэд хянан шийдвэрлэх нь” номоор нэр дэвшсэн. 2015.12.01 
  1. Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (ЖАЙКА) “Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог сайжруулах” төсөл, Монгол-Японы Хуульч, Эвлэрүүлэн Зуучлагчдын Холбооноос хамтран зохион байгуулсан эвлэрүүлэн зуучлалын тухай эрдэм шинжилгээний шилдэг илтгэлийн уралдаанд хуульч, судлаачдын ангилалд “Монгол Улсад эрүүгийн болон захиргааны хэрэгт эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаа явуулах нь” сэдэвт илтгэлээр 2 дугаар байранд орсон. 2015.09.16


Read more...

No comments: