Search This Blog

Membership

- Монголын Хуульчдын холбооны гишүүн, хуульч
(Lawyer, Member of Mongolian Bar Association)

- Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн мэргэжлийн дүрэм, ёс зүйн асуудал эрхэлсэн хорооны гишүүн
(Member, Standing Committee on Professional Ethics of Mongolian Bar Association)

- Гео бодлого судлалын хүрээлэнгийн шинжээч гишүүн
(Member of Mongolian Institute for Geopolitical Studies)

- Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн хорооны гишүүн
(Member, Ethics Committee of Judicial Employees)

- Цахим аюулгүй байдлын мэдээлэл, удирдлагын төвийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн
(MNCERT/CC - Cyber Emergency Response Team)

- Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажилллагаа эрхэлсэн хорооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн
(Board Member of Pro Bono Committee of Mongolian Bar Association)

- Монголын Эмнети Интернэшнл ТББ-ын Хуульчдын бүлгийн гишүүн
(Member of Lawyers Group, Amnesty International Mongolia)

- Интернетийн нийгэмлэгийн гишүүн
(Member of Internet Society)

- Цахим засгийн онол, практикийн олон улсын 10 дугаар хурлын Хөтөлбөрийн хорооны гишүүн
(Member of Programme Committee, 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance - ICEGOV 2017)

ОХУ-ын "Вестник ННГУ" эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн Редакцийн зөвлөлийн гишүүн
(Editorial Board, the journal "Vestnik of Lobachevsky University of Nizhni Novgorod") 

- Энхтайван, аюулгүй байдлын судалгааны "Цэнхэр сүлд" нийгэмлэгийн шинжээч гишүүн /2016.11 хүртэл/
(Member of the "Blue Banner Association" - Mongolian NGO for Peace and Security Studies)

- Монголын Геополитикийн судалгааны хүрээлэнгийн шинжээч гишүүн /2016.05.05 хүртэл/
(Member of Mongolian Institute for Geopolitical Studies)

- Залуу манлайлал хөтөлбөрийг төгсөгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн /2016.07.02 хүртэл/
(Board Member, YLP Alumni of Zorig Foundation)

- Монгол Улсын Их Сургуулийн Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын гишүүн /2016.01.30 хүртэл/
Read more...

No comments: