Search This Blog

Media Appearances

Оролцсон нэвтрүүлэг, ярилцлагын түүврийг https://www.youtube.com/GalbaatarLkhagvasuren сувгаас үзэх боломжтой.


2018.06.14
MNC ТВ-ийн "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэгт ЗГ-аас 2018.06.06-ны өдөр УИХ-д өргөн барихаар болсон "Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай" хуулийн төслийн сөрөг үр дагаврын талаар ярив. 
#AccesstoJustice #JudicialAdministration

2018.05.31
NTV-ийн "Мэдээллийн хөтөлбөр"-т гэр бүлийн маргааныг шүүхэд хянан шийдвэрлэхэд хэрэглэгдэх эрх зүйн зохицуулалт болон "Гэр бүлийн тухай" хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг сайжруулахад анхаарах зүйлийн талаар товч ярив.
#familylaw #civilcase #legalregulation 
2018.04.30
МҮОНТ-ийн "Дэлхийн түүхүүд" кино хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлэгт найруулагч Нагиев Хажагийн бүтээл "Миний Афганистан" баримтат кино үзэж, түүний дагуу хэвлэлийн эрх чөлөөтэй холбоотой сэдвээр бусад оролцогчийн хамт хэлэлцэв. 
"My Afghanistan – Life In The Forbidden Zone" #documentary #War/HistoricalDocumentary #WorldPressFreedomDay2018 
2018.04.20
МҮОНТ-ийн "Өглөө хөтөлбөр"-т кибер гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, ийм гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга замын талаар ярилцав. 
#cybercrime #ConventiononCybercrime #CriminalCode

2018.04.19
Монгол ТВ-ийн "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөрт зочноор оролцож, цахим орчин дахь оюуны өмчийн эсрэг гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх эрх зүйн орчны талаар ярилцав.  
#cybercrime #intellectualproperty

2018.04.19
NTV ТВ-ийн мэдээллийн хөтөлбөрт Парламентын гишүүний халдашгүй байдлын зорилго, нөхцөлийн талаар товч ярив. 
#Parliamentaryimmunity


2018.04.12
МҮОНТ- Монголын мэдээнд 2018.04.12-ны өдөр Төрийн мэдээлэл, холбооны газар болон Монголын Хуульчдын холбоо хамтран зохион байгуулсан "Мэдээллийн аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг болон "Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн зохицуулалт"-ын талаар товч мэдээлэл өгөв.
#cybersecurity #legalregulation #ITU2018.04.04
Ийгл ТВ-ийн "Ийглийн мэдээ"-нд хүүхдийн цахим хэрэглээг хэрхэн зохистой байлгах арга, хэлбэрийн талаар товч ярив.
#socialmedia #children #regulation #ageclassification 
2018.04.04
NTV-ийн Мэдээллийн хөтөлбөрт цахим орчинд бусдын эрхийг зөрчихгүй байх, зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх эрх зүйн хариуцлагын талаар товч ярив. Энэ хүрээнд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг "гүтгэлэг" хэлбэрээр бус "шүүмжлэл" хэлбэрээр илэрхийлэх нь чухал талаар тодотгов.
#socialmedia #defamation #libel #legalregulation #freespeech #criticism 2018.04.04
Ийгл ТВ-ийн Хэлэлцүүлэгт цахим орчинд хүүхдийг хэрхэн хамгаалах талаар ярилцав.
2018.03.16
NTV-ийн мэдээллийн хөтөлбөрт иргэний нэр, нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг хамгаалахтай холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын талаар товч ярив.
#defamation

2018.02.23
МҮОНТ-ийн "Монголын мэдээ" сувгийн "Тойм хөтөлбөр"-т хүний эрх, эрх чөлөөг хангахтай холбоотой Засгийн газрын бүрэн эрх, хариуцлагын талаар ярилцав.
#humanrights #Government #Constitution


2017.12.19
Ийгл ТВ-ийн "Ийглийн хэлэлцүүлэг" шууд нэвтрүүлэгт олон нийтийн цахим сүлжээ, хуурамч мэдээлэл, мэдээллийн эрх зүйн талаар бусад оролцогчийн хамт хэлэлцэв.
#socialmedia #fakenews #informationliteracy #regulation2017.12.14
Эко ТВ-ийн "Сэдэв" хөтөлбөрт 2017 онд Монгол Улсад үйлдэгдсэн цахим гэмт хэргийн төлөв, шалтгаан нөхцөлийн талаар ярилцав.
#cybercrime 

2017.11.17
Сэтгүүлч Л.Нарантөгсийн бэлтгэсэн "Сэдэв 360" нэвтрүүлгийн "Хулгайчдын улс" сэдэвт дугаарт цахим орчин дахь оюуны өмчийн талаар ярилцав.

2017.10.12
Богино долгионы "P3" 100.9 радиогийн 20.00 цагийн нээлттэй хэлэлцүүлэгт бусад оролцогчийн хамт кибер гэмт хэргийн хохирогч болох эрсдэлээс хэрхэн сэргийлэх талаар мэдээлэл өгөв.
#CyberCrime #SocialMedia  


2017.10.09
Монгол ТВ-ийн "Нүүдэл шийдэл" нэвтрүүлгийн "Хамгаалагчдыг хэн хамгаалах вэ?" сэдэвт дугаарт шинээр батлагдсан Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль дахь сэтгүүлч, хэвлэн нийтлэгчийн эрхийг хамгаалсан зохицуулалт, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярив.
#MediaLaw #CriminalCode #Defamation #Libel #Journalism #Ethics 
2017.10.09
МҮОНТ-ийн "Монголын мэдээ" нэвтрүүлэгт "Шүүгчийн ёс зүй ба сахилга" сэдэвт олон улсын бага хурал болон Монгол Улсын шүүгчийн ёс зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилт, анхаарах асуудлын талаар ярилцав.
#JudicialEthics #Discipline #Judiciary 2017.10.05
Ийгл ТВ-ийн "Ийглийн мэдээ" нэвтрүүлэгт төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшил олгох зохицуулалт, түүний онцлогийн талаар ярив.
#PublicServant #PublicService #Rewards2017.09.24
E ТВ-ийн "Хуульчдын цаг" нэвтрүүлэгт цахим орчин дахь эрх зүйн зохицуулалт, кибер гэмт хэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар ярилцав.
#CyberLaw #CyberSecurity #CyberCrime #ICT 


2017.08.08
Ийгл ТВ-ийн "Ийглийн мэдээ" нэвтрүүлэгт хандивын эрх зүйн зохицуулалтын талаар ярив.
#Donation #Regulations   


2017.05.12
Эко ТВ-ийн "Сэдэв" нэвтрүүлэгт цахим орчинд хувь хүний нууцыг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын талаар ярив.
#Privacy #PersonalInformation #Regulations #IdentityTheft    


2017.05.03
МҮОНТ-ийн "Монголын мэдээ" сувгийн "Нээлттэй хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэгт хэвлэлийн эрх чөлөөний талаар хэлэлцэв. 
#PressFreedom #WPFD2017

2017.04.21
МҮОНТ-ийн "Монголын мэдээ" сувгийн "Монголын мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөрт интернет дэх зохиогчийн эрхийн зөрчлийн нөхцөл байдал, програм хангамжийн зохиогчийн эрхийн эрх зүйн хамгаалалтын талаар ярилцав.

2017.04.21
Монголын Үндэсний радиогийн "Баримт" эрэн сурвалжлах нэвтрүүлгийн "Цахим орчин дахь гэмт хэрэг: сургамж, урьдчилан сэргийлэх нь" сэдвээр бэлтгэсэн дугаарт ярив. 
#cybercrime 2017.04.11
Эко ТВ-ийн "Сэдэв" нэвтрүүлэгт мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого, кибер аюулгүй байдлыг хангах нөхцөл, шаардлагын талаар товч ярив.
#cybersecurity #SGDs #CIATriad 


2017.03.27
Ийглийн мэдээнд цахим орчинд хүүхдийг хамгаалахтай холбоотой эцэг эхийн хяналт, оролцооны эрх зүйн зохицуулалтын талаар ярив.
#children #SocialMedia #ParentControl #LegalRegulation

2017.03.22
МҮОНТ-ийн "Монголын мэдээ" сувгийг "Явлаа, ирлээ" нэвтрүүлэгт Энэтхэг улсын нийслэлд 2017 оны 3 дугаар сарын 7-9-ний өдөр болсон "Цахим засгийн онол, практикийн 10 дугаар хурал"-д амжилттай оролцоод ирсэн тухай ярилцав. Мөн хурлын үеэр хэлэлцсэн сэдэв, асуудлаар ярилцав.
#ICEGOV2017 #Cybersecurity #ProtectTheChildren #SDGs #India 
2017.02.15
Рояал ТВ-ийн "Монголын төрх" мэдээллийн хөтөлбөрт гэр бүлийн маргааныг сүүлийн 3 жил шүүхээр хянан шийдвэрлэсэн статистик мэдээллийг танилцуулав.
#divorce #statistic

2017.01.30
UBS ТВ-ийн "Кофе юу, цай юу?" нэвтрүүлэгт оролцож, "Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хороо"-ны үйл ажиллагаа болон хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийнхөө талаар мэдээлэл өглөө. 
#Probono #crimestatistics #CodeofProfessionalConductofLawyers


2017.01.26
Монгол ТВ-ийн "Наашаа цаашаа" нэвтрүүлэгт цахим орчин дахь олон нийтийн мэдээллийн сүлжээ ба ёс зүйн асуудлын хүрээнд интернетийн зохистой, зөв хэрэглээний талаар хөндөн ярилцав. 
#SocialMedia #Moral #DigitalLiteracy 
2017.01.09
Монгол ТВ-ийн "Нүүдэл шийдэл" нэвтрүүлгийн "Хуурамч мэдээ" сэдэвт дугаарт хуурмаг, ташаа мэдээлэлд холбогдох эрх зүй, технологийн зохицуулалт болон хуурмаг мэдээний нөлөөнд автахгүй байх арга замын талаар ярив. 
#FakeNews #AI 
2017.01.03
МҮОНРТ-ийн "Монголын мэдээ​" сувгийн "Өглөөний мэдээ​" хөтөлбөрт хууль тогтоомжийг иргэд, олон нийтэд таниулах, сурталчлах арга зам, ач холбогдлын талаар ярилцав. 
#legislation #legislativeprocess #DiscussionOnLegislation 

2016.11.12
"Ийгл Ньюс" ТВ-ийн "CNN Онцолж байна" нэвтрүүлгийн "Цахим гадуурхал" сэдэвт дугаарт цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын асуудлаар ярилцав. 
#cyberbullying #ProtectTheChildren
2016.11.02
"Ийгл Ньюс" ТВ-ийн "Зочны цаг" нэвтрүүлэгт цахим орчин дахь дарамтын асуудлаар голлон ярилцав. 
#cyberbullying


2016.10.26 
Монгол ТВ-ийн "Наашаа цаашаа" нэвтрүүлэгт цахим орчинд хүүхдийг хамгаалахад эцэг эхийн үүрэг, "parental controls"-г гар утас, компьютерт хэрхэн тохируулах талаар ярив. 
#parentalcontrol ##cyberbullying #technology #ProtectTheChildren

2016.10.21
МҮОНРТ-ийн "Монголын мэдээ" сувгийн бэлтгэсэн "Халуун сэдэв" нэвтрүүлэгт "Кибер аюулгүй байдал" сэдвээр ярилцав.
#cybersecurity


2016.10.18
Монгол ТВ-ийн "Наашаа цаашаа" нэвтрүүлэгт кибер гэмт хэрэг, интернет дэх зохицуулалтын талаар ярилцлаа.
#cybercrime #InternetRegulation2016.10.07


МҮОНРТ-ийн "Өглөөний мэдээ" хөтөлбөрт зочноор оролцож кибер аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах талаар ярилцав.  
Тус нэвтрүүлгийн бичлэгийг эндээс үзнэ үү
#cybersecurity2016.09.09


Монголын Хуульчдын холбооны Хуульчдын эрхийг хамгаалах хорооноос зохион байгуулсан "Хуульчдын эрхийн хамгаалалт" илтгэлийн уралдаанд "Шүүгчийн эрхийг хамгаалахад олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг үндэслэх нь" сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлэв. 
#JudicialIndependence #legislation 
2016.09.24/25
NBS ТВ-ийн "Монголчууд" нэвтрүүлэгт зочноор оролцож, "Монголчуудын цахим мэдлэг, аюулгүй байдал" дэд сэдвийн хүрээнд интернет дэх зохистой хэрэглээ, кибер аюулгүй байдлын талаар голчлон ярилцав.
#cybersecurity #cybercrime #InternetRegulation 2016.09.13
Ийгл ТВ-ийн "Ийглийн мэдээ"-нд эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас иргэнд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх үндэслэлийн талаар мэдээлэл өгч, ярилцав. 
#criminalprocedure #TheRightForCompensationOfDamages2016.05.03
"Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр"-т МҮОНРТ-ийн "Цагийн хүрд", Ийгл ТВ-ийн "Ийглийн мэдээ", ТВ5 телевиз болон И ТВ-ийн мэдээний нэвтрүүлэгт "Хэвлэлийн эрх чөлөөг цагдан хянах, хэт мөрдөн тагнахаас хамгаалах нь" сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгч, ярилцав.
#pressfreedom #censorship 2016.04.25
Монгол ТВ-ийн "Нүүдэл, шийдэл" нэвтрүүлэгт оролцож, цахим орчин дахь оюуны өмчийн эрх зүйн асуудал, чиг хандлагын талаар ярив. 
#IntellectualPropery #IP 

2016.01.27
МҮОНРТ-ийн "Цагийн хүрд" болон Ийглийн мэдээгээр "Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг, тэмдэглэгээ ашиглах шаардлага" стандартын төслийг боловсруулах болсон нөхцөл, шаардлагын ярьсаныг нэвтрүүлжээ.
#AgeClassification #broadcasting #standard 
2015.12.23
Ийглийн мэдээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахад интернтетийн үйлчилгээ үзүүлэгч (ISP)-ийн эрх, үүрэг, оролцооны онцлогийн талаар мэдээлэл өгөв. 
#informationsecurity #InternetServiceProvider


2015.12.08
Монгол ТВ-ийн "Оргил цаг" мэдээллийн хөтөлбөрт зочноор оролцож цахим орчинд хүүхдийг хамгаалах асуудлаар ярилцав. 
#cyberspace #children #content
2015.10.21
SBN телевизийн "Шийдэл" хэлэлцүүлгийн нэвтрүүлгээр кибер гэмт хэргийн ойлголт, онцлог; Монгол Улсын одоогийн нөхцөл байдал; кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд шүүгч, прокурор, мөрдөн байцаагчийн чиг үүрэг, оролцооны талаар ярилцав. 
#cybercrime #lawenforcement2015.09.24
Ийгл ТВ-ийн "Зочны цаг"-т оролцож кибер аюулгүй байдлыг хангах олон улсын гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орох хэрэгцээ, шаардлагын талаар ярилцав.
#cybercrime #TheConventionOnCybercrime
2015.09.11

Ийгл ТВ-ийн "Иргэний мэдээ" нэвтрүүлгийн сэтгүүлчидтэй твиттэр, фэйсбүүктэй холбоотой зарим асуудлыг ярилцав.
#twitter #facebook 


2015.07.28
MNC Тв-ийн "Ярилцах цаг" нэвтрүүлэгт албан ажлын хүрээнд "Монгол Улсын шүүхийн 2015 оны эхний хагас жилийн шүүн таслах ажиллагааны нэгдсэн дүн мэдээ" болон түүнтэй холбоотой бусад асуудлаар ярилцав. #JudicialStatistics2015.05.04
"Онлайн эрх чөлөө" эвслийн 5-р бага хурлын үеэр 'GoGo News Agency'-д тус хурлын салбар хуралдаануудад хэлэлцэж буй сэдэвтэй холбоотой асуудлаар ярилцав. 
#FreedomOnlineCoalition


                                                                          


2015.04.10
ТМ Тв-ийн нэвтрүүлэгт "Онлайн эрх чөлөө эвслийн 5-р бага хурал" сэдвийн хүрээнд онлайн орчны эрх зүйн зохицуулалт, чиг хандлагын талаар ярилцав. Тус нэвтрүүлэгт д-р Т.Халтар, хуульч Ц.Баттуяа, МТШХХГ-ын мэргэжилтэн Б.Гэрэлсүрэн, н.Мягмарсүрэн нар хамт оролцов. #FreedomOnlineCoalition

2015.03.30
NTV ТВ-ийн мэдээллийн хөтөлбөрт Монгол Улсын хууль тогтоомжийн интернетийн эрх чөлөөний зохицуулалтын тухай ярив. 
#FreedomOnline 
2015.03.19
Албаны болон хувийн цахим шууданг ялгамжтай ашиглах эрх зүйн шаардлага, нөхцлийн талаар голчлон Ийгл ТВ-ийн сэтгүүлчидтэй ярилцлаа. /13.30'/ #Email #disclaimer 


2015.02.24
С1 ТВ-ийн 19.30 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрт "Жагсаал, цуглааныг албадан тараах эрх зүйн зохицуулалт"-ын талаар сэтгүүлчтэй товч ярилцав. #FreedomOfAssembly

2015.02.04
Ийгл ТВ-ийн "Мэдээний өрөө" мэдээний хөтөлбөрт интернэт дэх эрх зүйн дэг журмын талаар ярив.
#legalregulation #internet
2015.02.04
Ийгл ТВ-ийн "Зочны цаг" нэвтрүүлэгт 12.00-12.30 цагт оролцож Монгол Улсын цахим орчны эрх зүйн зохицуулалтын талаар ярилцав. Энэ хүрээнд "Өгөгдөл хамгаалах тухай" болон "Кибер аюулгүй байдлыг хангах тухай" хуулийн төслийг МТШХХГ, КАБГ-аас хариуцан боловсруулж байгаа талаар товч мэдээлэл өгсөн. #draftlaw #dataprotection #cybersecurity2014.05.22
Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн "Цагийн хүрд" мэдээний хөтөлбөрт кибер аюулгүй байдалтай холбоотой ярилцлага өгсөн бөгөөд энэ хүрээнд "Цахим гэмт хэргийн тухай" конвенцийн ач холбогдлын талаар ярив. Уг мэдээнд доктор Т.Халтар багш хамт оролцсон.   
#cybersecurity #TheConventionOnCybercrime


2014.05.15МҮОНРТ-ийн "Нээлттэй хэлэлцүүлэг" нэвтрүүлэгт кибер аюулгүй байдлын эрх зүйн орчны талаар ярьсан бөгөөд уг нэвтрүүлэг Ази, номхон далайн бүсийн орнуудын “Кибер аюулгүй байдлын 5 дугаар форум” 2014.05 сарын 26-28-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо болохын өмнө болсоноороо онцлог байв. Тус нэвтрүүлэгт ШУТИС-ийн КТМС-ийн Системийн аюулгүй байдлын профессор Ө.Эсболд, МТШХХГ-ын хэлтсийн дарга Г.Чинзориг, Үндэсний дата төвийн захирал Д.Энхцог, Эрүүгийн цагдаагийн газрын Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн офицер /cybercrime@police.gov.mn/, Лантуун дохио ТББ-ын төлөөлөл болон ШУТИС-ийн КТМС-ийн ёс зүйт хакерийн оюутнууд оролцсон. 
#cybersecurity #cybercrime
2012.11.19
Ийгл ТВ-ийн Ньюс Агентлаг буюу сэтгүүлч, хуульч Б.Энхмандахын бэлтгэсэн "Сэдэв 360" нэвтрүүлэгт "Оюуны өмч" сэдвийн хүрээнд "интернэт дэх зохиогчийн эрх"-ийн талаар ярилцлага өгсөн. Тус нэвтрүүлэгт мөн Удирдлагын академийн багш Д.Цолмон, Датаком компанийн захирал Д.Энхбат, МТШХХГ-ын дарга Ц.Жадамбаа нар оролцсон. 
#IntellectualPropery #IP #internet #copyright


Read more...

No comments: