Search This Blog

2016-06-14

Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрх зүйн асуудлын хүрээнд 2015-2016 онд хэвлүүлсэн бүтээл

1.   L.Galbaatar. Current developments of legal regulations online in Mongolia. May 2015. The Insider magazine. Ulaanbaatar. Mongolia.


2.  L.Galbaatar. Mongolian Legal Regulations in Cyberspace. “Legal News”, November 2015, №33. p.3. The National Legal Institute. http://legalinstitute.mn/media/11rsarenglish.pdf

3. L.Galbaatar. International Treaty on Cybercrime and Mongolian Legal Regulations in Cyberspace. Mongolian Law Review, 2015(4). Ulaanbaatar, Mongolia. February 2016

4.  L.Galbaatar. “Mongolia’s Cybersecurity Cooperation: What are the prospects for Mongolian cybersecurity cooperation with Russia and China?” The Diplomat (International current-affairs magazine for the Asia-Pacific region). June 7, 2016 http://thediplomat.com/2016/06/mongolias-cybersecurity-cooperation/

5. Hye-Shin Cho, Batbayar Enkhee, Galbaatar Lkhagvasuren, Doljin Sodnom and Odgerel Tseveen. "A Comparative Study on Cybersecurity Legislation in Mongolia and South Korea". Korea Legislation Research Institute. October 20, 2016. ISBN 978-89-6684-664-1

6.  Л.Галбаатар. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны бодлого /өгүүлэл/. “Стратегийн судалгаа” сэтгүүл, 2016 №1 /73/

7.  Л.Галбаатар, Ц.Одгэрэл. "Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын кибер аюулгүй байдлыг хангах хамтын ажиллагааны эрх зүйн орчин" /илтгэл/. “Олон улсын эрх зүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл. Улаанбаатар. 2016.05.25. 

8.  Л.Галбаатар. Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой зарим асуудал /илтгэл/. "Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо, түүний эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь" сэдэвт хэлэлцүүлгийн илтгэлийн эмхтгэл. Улаанбаатар. 2016.06.10

бусад бүтээлийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг эндээс үзнэ үү

Read more...