Search This Blog

2014-01-16

"Оюуны өмч ба технологи дамжуулалт" зуны сургалтын тухай

"Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага"-аас оюуны өмчийн зуны сургалтыг зохион байгуулдаг билээ. Энэхүү сургалтаар залуу мэргэжилтнүүдэд оюуны өмч, ДОӨБ-ын талаарх мэдлэгээ тэлэх боломж олгодог.  
Тус сургалтын хөтөлбөр нь оюуны өмчийн сэдвээр илтгэл хэлэлцүүлэх, тохиолдол шинжлэх, дасгал ажиллах, бүлгийн хэлэлцүүлэг хийх зэргээс бүрдлэг.
2013 оны 11 дүгээр сарын 25-наас 12-р сарын 6-ны өдрийн зуны сургалтыг дараах ДОӨБ болон Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс хариуцан зохион байгуулсан. 
Энэ сургалтын зохион байгуулагч, хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна.
Зохион байгуулагч:
Сургалт болсон газар, үргэлжилсэн хугацаа:

Сургалтын хөтөлбөр:

2013.11.25, Даваа гариг
- бүртгэл
- оролцогчдыг танилцуулах
- албан ёсны нээлт /Нелсон Манделагийн хотын их сургуулийн дэд захирал, проф Derrick Swarts; ДОӨБ-ын Эрдэм шинжилгээ, хөтөлбөрийн тэргүүн Karen Lee Rata; ӨАБНУ-ын Оюуны өмчийн удирдлагын үндэсний газрын тэргүүн Mrs. Mavis Nyatlo, ӨАБНУ дахь Япон улсын элчин сайдын яамны төлөөлөл/
- 1-р сэдэв: “Түнш байгууллагуудын тухай” /илтгэгч Ms. Elena Zdravkova, Комиссын патентын ахлах менежер/
- хэлэлцүүлэг
- 2-р сэдэв: “ДОӨБ ба шинэ хөгжлийн тухай” /илтгэгч Ms. Karen Lee Rata/
- хэлэлцүүлэг.

2013.11.26, Мягмар гариг  
- 3-р сэдэв: “Технологи дамжуулалтай холбоотой сорилт, өнөөгийн бэрхшээл” /илтгэгч Ms. Jaci Barnett, ОӨУҮГ-ын Инноваци, технологи дамжуулалын захирал
- хэлэлцүүлэг
- 4-р сэдэв: “Патент, шинжлэх ухааны мэдээллийн хайлт” /илтгэгч Mr. Erik van der Vyver, өмгөөлөгч/
- 5-р сэдэв: “Технологи дамжуулалт дахь патент, ноу-хау, худалдааны нууцын ач холбогдол” /илтгэгч Ms. Dina Biagio/
- 6-р сэдэв: “Технологи дамжуулалт дахь барааны тэмдэг, ашигтай загварын ач холбогдол” /илтгэгч Mr. Andre Van der Merwe/
- 7-р сэдэв: “Технологи дамжуулалт дахь зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн ач холбогдол” /илтгэгч Mr. Pieter Koornhof/

2013.11.27, Лхагва гариг
- 8-р сэдэв: “Оюуны өмчийн маркетинг, ашиг орлогын асуудал” /илтгэгч Mr. Brian Mphahlele/
- хэлэлцүүлэг
- 9-р сэдэв: “Оюуны өмчийн маркетинг, ашиг орлогын асуудлаарх тохиолдлын шинжилгээ” /илтгэгч Mr. Brian Mphahlele/
- 10-р сэдэв: “Лицензийн гэрээний үндсэн зарчим, гол нөхцөл, эрх зүйн үндэс” /илтгэгч Mr. Theo Doubell/
- 11-р сэдэв: “Лицензийн асуудлаар хэлэлцээ хийх зарим асуудал” /илтгэгч Mr. Theo Doubell/
- хэлэлцүүлэг

2013.11.28, Пүрэв гариг
- 12-р сэдэв: “Оюуны өмчийн үнэлгээ - арга зам” /илтгэгч Mr. Innocent Siziba/
- 13-р сэдэв: “Оюуны өмчийн үнэлгээ хийх нь” /илтгэгч Mr. Innocent Siziba/
- хэлэлцүүлэг
- 14-р сэдэв: “Лицензийн гэрээний төсөл боловсруулах нь” /илтгэгч Mr. Kevin Dam/
- 15-р сэдэв: “Оюуны өмчийн санхүүжилт  - төрийн болон бусад эх үүсвэр – арга зам” /илтгэгч Mr. Brett Commaille/

2013.11.29, Баасан гариг
- 16-р сэдэв: “Технологи дамжуулалт дахь эрдэм шинжилгээний ажлын оролцоо” /илтгэгч Mr. Vuyisile Hobololo/
- 17-р сэдэв: “Оюуны өмчийн маркетингийн үйл ажиллагаа- тохиолдол шинжлэх нь” /илтгэгч Mr. Vuyisile Hobololo/
- хэлэлцүүлэг
- 18-р сэдэв: “Технологи дамжуулалтын маргааныг арбитр, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаагаар шийдвэрлэх нь” /чиглүүлэгч Mr. Desmond Marumo/
- хэлэлцүүлэг
- 19-р сэдэв: “Технологи дамжуулалтын маргааныг арбитр, эвлэрүүлэн зуучлах үйл ажиллагаагаар шийдвэрлэх дасгал” /илтгэгч Mr. Desmond Marumo/

2013.12.02, Даваа гариг
- 20-р сэдэв: Франчайзинг – зарим арга зам /илтгэгч Mr. Erik Parker/
- хэлэлцүүлэг
- 21-р сэдэв: “Их сургуулийн технологи хөгжүүлэлтэд үндэслэсэн спин аут болон старт-ап компаниуд” /илтгэгч Ms. Mary-Ann Chetty, Mr. Robert Bosch/
- 22-р сэдэв: “Бизнесийн эхлэл дэх оюуны өмчийн болон бизнесийн төлөвлөгөө” /илтгэгч Ms. Anita Nel/
- 23-р сэдэв: “Оюуны өмчид суурилсан бизнесийн инкупат” /илтгэгч Mr. Wayne Oosthuizen/
- хэлэлцүүлэг

2013.12.03, Мягмар гариг
- 24-р сэдэв: “Оюуны өмчийн судалгаа шинжилгээ – зарим арга зам” /илтгэгч Mr. Donovan Byrne/
- хэлэлцүүлэг
- 25-р сэдэв: “Оюуны өмчийн аудит – зарим арга зам” /илтгэгч Ms. Tumelo Mashabela/
- хэлэлцүүлэг
- 26-р сэдэв: “Оюуны өмчийн маркетингийн төрөл – зах зээл дээр түншлэгчээ хэрхэн олох вэ?” /илтгэгч Mr. Douglas Sanyahumbi/
- 27-р сэдэв: ““Оюуны өмчийн маркетингийн төрлийг сонгох нь – тохиолдлын шинжилгээ” /илтгэгч Mr. Douglas Sanyahumbi/

2013.12.04, Лхагва гариг
- 28-р сэдэв: “Технологи дамжуулалтын асуудлаарх оюуны өмчийн бодлого” /илтгэгч Mr. Andrew Bailey/
- хэлэлцүүлэг
- 29-р сэдэв: “Технологи дамжуулалтын асуудлаарх оюуны өмчийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нь” /илтгэгч Mr. Andrew Bailey/
- хэлэлцүүлэг
- 30-р сэдэв: “Технологи дамжуулалт дахь ургамлын төрөл, зүйл ба түүний хамгаалалтын конвенцийн ач холбогдол” /илтгэгч Mr. Vuyisile Phehane/
- хэлэлцүүлэг
- 31-р сэдэв: “Технологи дамжуулалт дахь уламжлалт мэдлэг, соёл, генетикийн нөөцийн ач холбогдол” /илтгэгч Mr. Tom Suchanandan/

2013.12.05, Пүрэв гариг
Бүлгийн хэлэлцүүлэг
-       1-р бүлэг: “Оюуны өмчийн эрх” /зохицуулагч Mrs. Tana Pistorius/
-       2-р бүлэг: “Барааг худалдааны тэмдэгтэй болгох нь” /зохицуулагч Mr. Bernard Martin/
-       3-р бүлэг: “Нээлттэй нөөц, нээлттэй мэдлэг, нээлттэй дамжуулалт” /зохицуулагч Mrs. Caroline B. Ncube/

2013.12.06, Баасан гариг
- Хөтөлбөрийн үнэлгээ, хаалт

Дараагийн зуны сургалт болох газар, бүртгэлийн хугацааны талаар эндээс үзнэ үү. 
Read more...