Search This Blog

2013-11-07

Оюуны өмчийн суурь хичээлийн гэрчилгээДэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын дэргэдэх Академийн зохион байгуулсан 6 долоо хоног-55 цагийн багтаамжтай “Оюуны өмчийн суурь хичээл”-ийг зайнаас судлан амжилттай төгссөн тул ДОӨБ-ын Академиас гэрчилгээ хүлээн авлаа.

 Тус хичээлийн агуулга:
Д.д
Хичээлийн нэр
Үргэлжлэх цаг
1
Оюуны өмчийн тухай
2
2
Зохиогчийн эрх
5
3
Зохиогчийн эрхэд хамаарах эрх
2
4
Барааны тэмдэг
5
5
Газар зүйн заалт
3
6
Ашигтай загвар
2
7
Патент
5
8
Олон улсын бүртгэлийн тогтолцоо
6
9
Шударга бус өрсөлдөөний зохицуулалт
6
10
Ургамлын шинэ соортын хамгаалалт
2
11
Бататгах хичээл
2
12
Оюуны өмчийн хөгжил
3

Сүүлийн шалгалтанд бэлтгэх
4-6

Сүүлийн шалгалт
2Read more...