Search This Blog

2013-04-02

"Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа дахь Монгол Улсын оролцоо" сэдэвт хамаарах Монгол Улсын хууль тогтоомжийн жагсаалт

Татаж авах


Энэхүү "Цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа дахь Монгол Улсын оролцоо" сэдэвт хамаарах Монгол Улсын хууль тогтоомжийн жагсаалтад 2013.02.01-ний өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр үйлчилж буй эрх зүйн актыг хамруулсан бөгөөд жагсаалтад дурдсан актыг бүрэн эхээр нь www.legalinfo.mn -ээс юм уу galbaatar@gmail.com хаягаар хандаж авах боломжтой. 
Энэхүү жагсаалт нь Л.Галбаатарын судалгааны ажлын хүрээнд хийгдсэн, цаашид шинэчлэгдэх юм. 
Тус жагсаалтад хамруулаагүй эрх зүйн актыг та санал болгох бүрэн боломжтой. 

No comments: