Search This Blog

2013-02-26

“КОЙКА байгууллагын буцалтгүй тусламж”-ийн үр дүн


1. Манай улсын Оюуны өмчийн газраас БНСУ-ын Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжаар, БНСУ-ын Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага, КОЙКА-гийн санхүүжилтээр “Оюуны Өмчийн Салбарын Автоматжуулалт төсөл”-ийн хүрээнд “IPOMnet -автоматжуулсан систем” гэх ийм цахим хуудастай болжээ: http://www.ipom.mn:8080/index.jsp
Гэвч энэ хуудас энгийн хэрэглээний түвшинд бүрэн ажиллагаагүй, мэдээлэл дутуу зэрэг дутагдалтай байна.
Оюуны өмчийн газрын дарга онцолсноор IPOMnet систем нь оюуны өмчийн бүтээлийг баталгаажуулах явцад хайлт шүүлт хийх болон дүгнэлт гаргахад ашиглагддаг программ хангамжийн цогц, оюуны өмчийн мэдээллийн цахим сан, мөн тэдгээрийг ажиллуулах серверүүд, компьютерүүд болон бусад тоног төхөөрөмж зэргээс бүрдэж байгаа юм байна.
Энэ нь тус системийг хийхийн тулд Монгол улсын хамгаалж буй бүх оюуны өмчийн мэдээллийг ашигласан байж болохыг харуулж байна.

2. БНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны КОЙКА байгууллагын буцалтгүй тусламжаар “Монгол Улсад Цахим худалдан авах ажиллагааг нэвтрүүлэх” төслийг гүйцэтгүүлэхээр Монгол Улсын Худалдан Авах Ажиллагааны Газар ажиллаж байгаа аж.
Оюуны өмчийн газарт “хийж өгсөн” зүйлийг нь харвал, “КОЙКА байгууллагын буцалтгүй тусламж” энэ удаа мөн Худалдан Авах Ажиллагааны Газарт олигтой ажил хийж өгөхгүй байж мэдэх юм.

Эндээс харвал “КОЙКА байгууллагын буцалтгүй тусламж”–аар гүйцэтгэсэн  цахим ажиллагааны төслүүд чанаргүй, бүрэн ашиглах боломжгүй байдал ажиглагдаж байгаа тул түүнийг чанартай ажил хийх хүсэлгүй буюу чадваргүй бөгөөд “хийж өгч байгаа” нэрээр эдгээр төрийн байгууллагын хамаг мэдээллийг цуглуулдаг байж мэдэх юм гэж хардаж болохоор байна.
Read more...

2013-02-14

Монгол Улс дахь оюуны өмчийн мэдээллийн сан


Монгол Улсын Засгийн Газрын 2008-2012 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт “Аж үйлдвэрийн өмчийн хайлт, шүүлтийн программыг сайжруулах, автоматжуулсан шинэ систем бий болгоно.” гэсэн заалт тусгагдсан бөгөөд "IPOMnet"
 буюу Монгол Улсын Оюуны Өмчийн Газрын IPOMnet автоматжуулсан систем ашиглалтанд орж, түүнийг ажиллуулж эхэлсэнээр биелэжээ.

2013.2.13-ны өдрийн байдлаар, уг автоматжуулсан систем нь 1295 нэгж мэдээлэл бүхий “Аж үйлдвэрийн эрх”, 1517 нэгж мэдээлэл бүхий “Зохиогчийн эрх” гэсэн үндсэн хэсэгтэй. 
Цаашид түүний нэгж мэдээллийн санг нөхөн бүрдүүлж, шинэчлэнэ биз ээ.

IPOMnet автоматжуулсан системийн гол ач холбогдол нь оюуны өмчийн мэдээллийг богино хугацаанд хайж олж авах юм. 
Ийнхүү олж авсанаар зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патенттай холбоотой аливаа маргаан гарах, тэдгээртэй холбоотой хохирол амсахаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

Харин нэгэнт маргаан гарсан бол түүнийг хэрхэн шийдвэрлэдэг, тухайн маргаанд ялах боломж бий эсэх талаарх мэдээллийг МонголУлсын шүүхийн шийдвэрийн сангаас авч болно.
Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс хариуцан ажиллуулж буй, 2011 оноос хойшхи Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн санд нийт 49771 хэргийн 60910 шийдвэр байгаагаас оюуны өмчтэй холбоотой нийт 4 хэрэг байна. Үүнээс Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр 3, Захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр 1 байна.

 IPOMnetавтоматжуулсан системийн мэдээллийн дагуу та Оюуны өмчийн газар хууль зөрчиж оюуны өмчийн гэрчилгээ олгосон гэж үзвэл шүүхэд хандаж шийдвэрлүүлэх боломжтой бөгөөд ингэснээр IPOMnet автоматжуулсан системийн мэдээлэл шинэчлэгдэх буюу өөрчлөгдөж, Шүүхийн мэдээллийн санд оюуны өмчтэй холбоотой эцсийн шийдвэр нэмэгдэх юм.Read more...