Search This Blog

2009-12-03

АНУ-ын засгийн газрын эсрэг вэб сайтын асуудлаар нэхэмжлэл гаргалаа

Л.Галбаатар

Өчигдөр, иргэний эрх чөлөөний асуудлаар мэргэшсэн байгууллагаас Засгийн газрын 6 агентлагт холбогдуулан АНУ-ын шүүхэд нэхэмжлэл гаргалаа.

Нэхэмжлэлийн зүйл нь олон нийтийн харилцааны вэб сайтуудын /social networking sites/ мэдээллийг ашиглаж, цуглуулж, нөөцөлж байгаа дээрх 6 агентлагийн бодлого, журам юм.


Цахим хил хязгаарын сан- Electronic Frontier Foundation /ЦХС гэх/ 8 хуудас бүхий нэхэмжлэлдээ олон нийтийн харилцааны вэб сайтуудыг мөрдөн шалгах, хянах болон мэдээллийг тодорхой хэрэгслээр цуглуулах зэргээр ашиглахтай холбоотой журмаа нууцлахгүй байхыг Батлан Хамгаалах Яам, Дотоодын аюулгүй байдлын яам, Хууль зүйн яам, Сангийн яам, Тагнуулын төв газраас шаарджээ.


10-р сарын эхээр, Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг /Freedom of Information Act-FOIA/ үндэслэн ЦХС-гаас Засгийн газрын дээрх байгууллагуудад хандан “олон нийтийн харилцааны вэб сайтуудыг /энэ нь Facebook, Myspace, Twitter, Flicker зэргээр хязгаарлагдахгүй байгаа/ хянан шалгах, мэдээллийг цуглуулах зорилгоор 2003 оны 1 сараас эхлэн бий болгосон холбооны улсын удирдамж, зааврын тухай” бүхий л бичиг баримтыг мэдээллэх, ил болгохыг хүссэн байна.


Гэмт хэргийг мөрдөх, олны анхаарлыг татсан асуудлыг хянах, мэдээлэл цуглуулахтай холбогдсон хуулийг хэрэгжүүлэхдээ олон нийтийн вэб сайтуудыг ашиглаж буй асуудлаарх ЦХС-гийн гомдлыг олон төрлийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр хойшлуулашгүй, чухал асуудал гэж үзэж байна.


ЦХС мэдэгдэлдээ, 9 сард Питтсбург /Pittsburg/ хотод болсон Их-20-ийн /G-20/ дээд хэмжээний уулзалтыг хурцаар шүүмжлэн, энэ үеэрх цагдаагийн байгууллагын хэв журмын ажиллагааны талаар Твиттерт бичсэн нийгмийн идэвхтэн Eliot Madison-г Холбооны мөрдөх товчоо /FBI/ баривчилсан хэргийн талаар дурджээ.


ЦХС-гийн гомдлын үндэслэл болох Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулиар, Конгресс иргэдийнхээ хувийн орон зайтай байх, түүнийхээ үр шимийг хүртэх, хуулиар хамгаалуулах эрхийн баталгааг бүрдүүлнэ. Түүнчлэн, Засгийн газрын аль ч байгууллага мэдээллийн эрх чөлөөний асуудлаарх өргөдөл, гомдлыг хүлээн авснаас хойш 20 хоногт багтаан хариу өгөх ёстой юм.


ЦХС-гийн багийн гишүүн, хуулийн оюутан Shane Witnov “интернэт хэрэглэгчид хэн, ямар мэдээллийг, ямар нөхцлөөр /ямар үндэслэлээр/ цуглуулж, ашиглаж байгааг мэдэх эрхтэй. Товчоор хэлбэл, дээрх асуудлаар засгийн газар иргэддээ зохих ёсоор мэдэгдэх үүрэгтэй.

... эдгээр агентлагууд Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хуулийг биелүүлж, удирдамжийн баримт бичгүүдээ, олон нийтийн харилцааны вэб сайтуудыг хянаж байгаа журмаа ил гаргах, танилцуулах ёстой” гэж ЦХС-гийн нэвтрүүлгээр хэллээ.


By Matthew Harwood 12/02/2009 www.asisonline.org

No comments: