Search This Blog

2009-12-07

Интернэтийн орчинд нэр төр хамгаалагдах боломж нэмэгдэж байна

1. 12 сарын 4-нөөс Google таны талаарх хувийн мэдээлэл, сөрөг зүйлсийг хайлтын үр дүнд гаргахгүй байлгахаар болж, "personalized search" тохиргоог бүх хэрэглэгчиддээ зориулж, хэрэгжүүлж эхэллээ.

Энэ нь хувийн орон зай ихтэй хүмүүс, цаашид хувийн орон зай нь нэмэгдэх хүмүүст, за тэгээд над мэтэд нь их хэрэгтэй үйл явдал болж байна аа. /эх сурвалж: Dec 6, 2009, Dozier Internet Law: New Google Now Obscures Online Attacks/

2. Зохиогчийн эрхийн байгууллага Digiprotect нь түүний эрхийг зөрчсөн этгээд /file-sharer/-с шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна уу? тийм бол, энэ нь зөв.
Эсвэл, нэхэмжлэлийн үнийн дүнгээ шүүхээс гадуур ихэсгээд байна уу? талууд тохиролцвол, үүнд хориглох юм байхгүй.
харин нэг зөрчилд нь холбогдуулан file-sharer-г бусад байдлаар дарамтлаад байна уу? тэгж байгаа бол, энэ нь хуулиар хориотой.
Магадгүй, шүүхээс нэхэмжлэлийг хангасан шүүхийн шийдвэрт, нэхэмжлэлийн үнийн дүн, шүүхийн зардлыг буруу тооцсон юмуу, шийдвэрлээгүй байна уу? тийм бол, талууд дээд шатны шүүхэд хандаж, цаг зав алдалгүйгээр хоорондоо шийдэе гээд байна уу?

Германы Digiprotect-той холбоотой, ямар учиртай үйл явдал болоод байгааг үнэндээ сайн мэдэхгүй байна. /эх сурвалж: written by enigmax on Dec 6, 2009- Anti-Piracy Group Calls in Debt Agency to Collect 'Fines'/

No comments: